ERP คืออะไร? มาทำความรู้จักกับ ระบบ ERP

ERP ระบบที่จะช่วยให้การบริหารองค์กรของคุณง่ายขึ้น ผ่านการเชื่อมโยงการทำงานแต่ละแผนกภายในองค์กรไว้บนระบบเดียว

ระบบ ERP คืออะไร ?

​ERP (Enterprise Resource Planning) คือ ระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้การทำงานระหว่างแผนกภายในองค์กรมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น จึงช่วยลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และทำให้ขั้นตอนการทำงานมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเก็บข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้เราสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ระบบ ERP คืออะไร

จุดเด่นของ 'ระบบ ERP'

​โดยระบบ ERP สามารถทำงานได้ครอบคลุมตั้งแต่ งานทางด้านบัญชีและการเงิน, ทรัพยากรบุคคล, งานผลิตสินค้าและวางแผนผลิต, งานจัดซื้อจัดจ้าง, งานคลังสินค้า, งานขายผ่านช่องทางต่าง ๆ, งานลูกค้าสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือลูกค้า, งานบริหารโครงการ ไปจนถึงงานด้านการตลาด ซึ่งขึ้นกับแต่ละระบบว่า จะมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์งานทางด้านใดบ้าง

​ด้วยความครอบคลุมของระบบ ERP นี้เอง ที่จะเข้ามาช่วยให้การวางแผนและการบริหารทรัพยากรขององค์กรนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

​ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นั้นก็คือ ระบบ ERP สามารถเข้ามาช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กรของเราได้ ด้วยการให้ระบบช่วยดำเนินการในบางขั้นตอนให้อัตโนมัติ แทนการใช้บุคลากรของเรามาทำงานแทนทุกอย่าง รวมถึงระบบ ERP สามารถเข้ามาช่วยดูแลทุกส่วนขององค์กรเราได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบหลาย ๆ ระบบ ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละระบบแยกออกไปอีกด้วย 

ข้อควรพิจารณาในการนำ 'ระบบ ERP' เข้ามาใช้งานในองค์กร

​แต่ก็ไม่ใช่ว่า ERP ทุกตัวจะตอบโจทย์การทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรของเรา เพราะอาจต้องคำนึงถึงการปรับระบบเพิ่มเติม เพื่อให้เข้ากับขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานของทีม หรือ ERP บางตัวก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบ e-Commerce, ระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sales) โดยระบบ ERP ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ SAP, Microsoft Dynamics, Salesforce, Odoo หรือ Netsuite ซึ่งแต่ละตัวก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป

​อย่างไรก็ตาม การนำระบบ ERP ไปปรับใช้ให้เข้ากับการทำงานขององค์กรของเรา โดยไม่ใช้ตามมาตรฐานที่ระบบมีมาให้นั้น อาจต้องใช้เวลาและต้องอาศัยความร่วมมือของทีมงาน จึงต้องทำความเข้าใจระบบ ERP แต่ละเจ้าให้ดีก่อนตัดสินใจที่จะนำไปใช้กับองค์กร

​โดยสรุป ระบบ ERP เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีมากที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการงานขององค์กร ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น (Streamline Workflow) นำไปสู่การลดต้นทุนบางอย่างลงไปได้ รวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้ต่อได้แบบเรียลไทม์ ทำให้เราตัดสินใจได้แม่นยำและสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น

ERP คืออะไร? มาทำความรู้จักกับ ระบบ ERP
Panupong Tungudomcharoen 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...