ระบบจัดซื้อ


รองรับการทำงานของฝ่ายจัดซื้ออย่างครบครัน ตั้งแต่การจัดการใบขอราคาและใบสั่งซื้อ รองรับการเปิดใบสั่งซื้อแบบ Dropship การทำใบสอบราคา และรายงานประวัติการซื้อ ทั้งยังเชื่อมการทำงานกับแผนกอื่น ๆ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติได้เลยผ่านระบบ

ทดลองใช้ฟรี

BEECY ERP ระบบจัดซื้อ

ฟีเจอร์จัดการงานจัดซื้ออย่างเป็นระบบ
ครบ จบ ในที่เดียว !

BEECY ERP ระบบจัดซื้อ

จัดการเอกสารได้ตั้งแต่ใบขอซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

 
สามารถทำรายการขอซื้อและอนุมัติรายการผ่านระบบได้ เมื่อรายการขอซื้อได้รับอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดซื้อสามารถนำรายการขอซื้อไปเปิดเป็นใบสั่งซื้อต่อได้ทันที

ลดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการเปิดใบสั่งซื้อแบบ Dropship​ ​

 
รองรับการทำรายการ Dropship เพื่อให้ Supplier นำสินค้าไปส่งยังลูกค้าได้โดยตรง

BEECY ERP ระบบจัดซื้อ
BEECY ERP ระบบจัดซื้อ

​ฟีเจอร์ใบสอบราคา ที่ช่วยให้การจัดซื้อรวดเร็วกว่าที่เคย

 
สามารถจัดการใบสอบราคาในระบบ เพื่อให้ได้สินค้าในราคาและเวลาที่เหมาะสมที่สุด 

การจัดการใบขอราคา และใบสั่งซื้อ

รองรับการเปิดใบขอราคา และใบสั่งซื้อ

รายงานประวัติการซื้อ

สามารถเรียกดูรายงานการสั่งซื้อผ่านในระบบได้ เพื่อย้อนดูประวัติการสั่งซื้อ

ฟีเจอร์อื่น ๆ จาก BEECY

BEECY ERP ระบบจัดซื้อ

ระบบงานขาย

เปิดใบเสนอราคาออนไลน์และใบสั่งขายได้ผ่านระบบ จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวบรวมข้อมูล Lead และติดตามได้ทุกสถานะ พร้อมรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าและระบบบัญชี เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม 

BEECY ERP ระบบจัดซื้อ

ระบบคลังสินค้า

บริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการสต็อกและคลังสินค้า สามารถจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน รองรับการบันทึกบัญชีและการคำนวณต้นทุนแบบต่าง ๆ เพื่อการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

BEECY ERP ระบบจัดซื้อ

ระบบบัญชี และการเงิน

ระบบบัญชีที่ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย ตอบโจทย์กับธุรกิจของไทยด้วยการจัดการเอกสารทางบัญชีได้อย่างครบครัน ทั้งรายงานภาษีซื้อ–ขาย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 เอกสารหัก ณ ที่จ่าย การจัดการทรัพย์สิน ไปจนถึงรายงานงบการเงิน สามารถนำเอกสารส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องในระบบเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม​​ 

หยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจ
"Stop busy start ​BEECY"

Loading...