ระบบงานขาย


เปิดใบเสนอราคาออนไลน์ และใบสั่งขายได้ผ่านระบบ จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวบรวมข้อมูล Lead และติดตามได้ทุกสถานะ พร้อมรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าและระบบบัญชี เพื่อการทำงานที่ราบรื่น


ทดลองใช้ฟรี

BEECY ERP ระบบงานขาย

ระบบงานขาย


เปิดใบเสนอราคาออนไลน์ และใบสั่งขายได้ผ่านระบบ จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวบรวมข้อมูล Lead และติดตามได้ทุกสถานะ พร้อมรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าและระบบบัญชี เพื่อการทำงานที่ราบรื่น


ทดลองใช้ฟรี

BEECY ERP ระบบงานขาย

ฟีเจอร์บริหารงานขายแบบมือโปร

พาธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

BEECY ERP ระบบงานขาย

การตั้งค่าโปรโมชันและคูปอง


สามารถกำหนดโปรโมชันและคูปอง (Promotions and Coupon) ได้ทั้งในรูปแบบส่วนลดหรือของแถม รวมถึงสามารถกำหนดการใช้โปรโมชันได้ว่า ต้องการให้ใช้ส่วนลดได้ในออเดอร์นั้นได้เลย หรือสามารถใช้ได้ในออเดอร์ถัดไป

อนุมัติใบสั่งขายกรณีวงเงินของลูกค้าเกินค่าที่ตั้งไว้


สามารถกำหนดวงเงินเครดิตของลูกค้า (Credit Limit) ​ แต่ละรายได้ และสามารถดูยอดคงเหลือได้ทันทีที่เปิดใบเสนอราคา 

BEECY ERP ระบบงานขาย
BEECY ERP ระบบงานขาย

รองรับการแบ่งชำระเงินได้ 


สามารถทำรับเงินมัดจำจากใบสั่งขายได้ทันที และแบ่งรับเงินได้หลายครั้ง

ติดตามโอกาสการขาย ให้สามารถปิดดีลได้อย่างรวดเร็วด้วย CRM


จัดการข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ ด้วย CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย สร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า ติดตามโอกาสการขาย และปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว

BEECY ERP ระบบงานขาย

การกำหนดราคาขาย

สามารถกำหนดราคาขาย (Pricelist) แยกตามรายการสินค้า กลุ่มสินค้า หรือกับสินค้าทุกรายการ โดยสามารถกำหนดราคาโปรโมชันเมื่อซื้อถึงจำนวนได้ในระยะเวลาที่กำหนด

การจัดการใบเสนอราคา และใบสั่งขาย

จัดการใบเสนอราคา (Quotation) ในระบบได้ทันที พร้อมทั้งเรียกดูสต็อกสินค้าผ่านหน้าใบเสนอราคาได้ รวมถึงสามารถกำหนดวิธีการจัดส่ง วันที่หมดอายุใบเสนอราคา โปรโมชัน และส่วนลด

ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง หรือที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีแยกได้

สามารถระบุที่อยู่ในการจัดส่ง รวมถึงที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี แยกตามใบเสนอราคา (Quotation) หรือใบสั่งขาย (Sales Order) ได้

รายงานยอดขายสินค้า

สามารถดูข้อมูลสรุปสินค้าขายดี ลูกค้าที่สั่งซื้อสูงสุด ขายยอดของพนักงานแต่ละคนในแต่ละเดือน และยังสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้หลากหลายตามความต้องการ

ฟีเจอร์อื่น ๆ จาก BEECY

BEECY ERP ระบบงานขาย

ระบบจัดซื้อ

รองรับการทำงานของฝ่ายจัดซื้ออย่างครบครัน ตั้งแต่การจัดการใบขอราคาและใบสั่งซื้อ รองรับการเปิดใบสั่งซื้อแบบ Dropship การทำใบสอบราคา และรายงานประวัติการซื้อ ทั้งยังเชื่อมการทำงานกับแผนกอื่น ๆ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติได้เลยผ่านระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

BEECY ERP ระบบงานขาย

ระบบคลังสินค้า

บริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการสต็อกและคลังสินค้า สามารถจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน รองรับการบันทึกบัญชีและการคำนวณต้นทุนแบบต่าง ๆ เพื่อการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม​​​​

BEECY ERP ระบบงานขาย

ระบบบัญชี และการเงิน

ระบบบัญชีที่ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย ตอบโจทย์กับธุรกิจของไทยด้วยการจัดการเอกสารทางบัญชีได้อย่างครบครัน ทั้งรายงานภาษีซื้อ–ขาย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 เอกสารหัก ณ ที่จ่าย การจัดการทรัพย์สิน ไปจนถึงรายงานงบการเงิน สามารถนำเอกสารส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องในระบบเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading...