ระบบงานขาย


เปิดใบเสนอราคาออนไลน์ และใบสั่งขายได้ผ่านระบบ จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวบรวมข้อมูล Lead และติดตามได้ทุกสถานะ พร้อมรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าและระบบบัญชี เพื่อการทำงานที่ราบรื่น


ทดลองใช้ฟรี

BEECY ERP ระบบงานขาย

ฟีเจอร์บริหารงานขายแบบมือโปร
พาธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

BEECY ERP ระบบงานขาย

กระตุ้นยอดขายของคุณ ด้วยฟีเจอร์โปรโมชันและคูปอง


สามารถกำหนดโปรโมชันและคูปอง (Promotions and Coupon) ได้ทั้งในรูปแบบส่วนลดหรือของแถม รวมถึงสามารถกำหนดการใช้โปรโมชันได้ว่า ต้องการให้ใช้ส่วนลดได้ในออเดอร์นั้นได้เลย หรือสามารถใช้ได้ในออเดอร์ถัดไป

กำหนดวงเงินเครดิตของลูกค้าช่วยแจ้งเตือนผ่านใบสั่งขายได้ทันที​


สามารถกำหนดวงเงินเครดิตของลูกค้า (Credit Limit) ​ แต่ละรายได้ และสามารถดูยอดคงเหลือได้ทันทีที่เปิดใบเสนอราคา 

BEECY ERP ระบบงานขาย
BEECY ERP ระบบงานขาย

​ให้ลูกค้าของคุณชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์รองรับการแบ่งชำระ


สามารถทำรับเงินมัดจำจากใบสั่งขายได้ทันที และแบ่งรับเงินได้หลายครั้ง

ติดตามโอกาสการขาย ให้สามารถปิดดีลได้อย่างรวดเร็วด้วย CRM


จัดการข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ ด้วย CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย สร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า ติดตามโอกาสการขาย และปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว

BEECY ERP ระบบงานขาย

การกำหนดราคาขาย

สามารถกำหนดราคาขาย (Pricelist) แยกตามรายการสินค้า กลุ่มสินค้า หรือกับสินค้าทุกรายการ โดยสามารถกำหนดราคาโปรโมชันเมื่อซื้อถึงจำนวนได้ในระยะเวลาที่กำหนด

การจัดการใบเสนอราคา และใบสั่งขาย

จัดการใบเสนอราคา (Quotation) ในระบบได้ทันที พร้อมทั้งเรียกดูสต็อกสินค้าผ่านหน้าใบเสนอราคาได้ รวมถึงสามารถกำหนดวิธีการจัดส่ง วันที่หมดอายุใบเสนอราคา โปรโมชัน และส่วนลด

ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง หรือที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีแยกได้

สามารถระบุที่อยู่ในการจัดส่ง รวมถึงที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี แยกตามใบเสนอราคา (Quotation) หรือใบสั่งขาย (Sales Order) ได้

รายงานยอดขายสินค้า

สามารถดูข้อมูลสรุปสินค้าขายดี ลูกค้าที่สั่งซื้อสูงสุด ขายยอดของพนักงานแต่ละคนในแต่ละเดือน และยังสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้หลากหลายตามความต้องการ

ฟีเจอร์อื่น ๆ จาก BEECY

BEECY ERP ระบบงานขาย

ระบบจัดซื้อ

รองรับการทำงานของฝ่ายจัดซื้ออย่างครบครัน ตั้งแต่การจัดการใบขอราคาและใบสั่งซื้อ รองรับการเปิดใบสั่งซื้อแบบ Dropship การทำใบสอบราคา และรายงานประวัติการซื้อ ทั้งยังเชื่อมการทำงานกับแผนกอื่น ๆ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติได้เลยผ่านระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

BEECY ERP ระบบงานขาย

ระบบคลังสินค้า

บริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการสต็อกและคลังสินค้า สามารถจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน รองรับการบันทึกบัญชีและการคำนวณต้นทุนแบบต่าง ๆ เพื่อการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม​​​​

BEECY ERP ระบบงานขาย

ระบบบัญชี และการเงิน

ระบบบัญชีที่ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย ตอบโจทย์กับธุรกิจของไทยด้วยการจัดการเอกสารทางบัญชีได้อย่างครบครัน ทั้งรายงานภาษีซื้อ–ขาย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 เอกสารหัก ณ ที่จ่าย การจัดการทรัพย์สิน ไปจนถึงรายงานงบการเงิน สามารถนำเอกสารส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องในระบบเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจ
"Stop busy start ​BEECY"

Loading...