Services

Accountant Service

บริการรับทำบัญชี

Accounting Consultant

บริการให้คำปรึกษา

Support & Training

บริการให้ความช่วยเหลือที่มากกว่าด้วย Beecy Care+

Accountant Service

 

บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้คุณได้โฟกัสกับการทำธุรกิจให้เติบโต 

สำนักงานบัญชี

Accounting Consultant

 

บริการให้คำปรึกษา ทั้งการนำระบบ Beecy ไปใช้ให้เข้ากับองค์กรของคุณ การให้คำปรึกษาด้านบัญชี, การวางแผนภาษี การปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ภายในองค์กรให้กระชับขึ้น แต่ยังคงสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้าน Business Transformation เพื่อให้ธุรกิจพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

Support & Training

 

บริการให้ความช่วยเหลือที่มากกว่า ด้วย Beecy Care+ เราพร้อมช่วยเหลือคุณตั้งแต่ Onsite Training การตั้งค่าระบบ/สิทธิ์การใช้งาน ช่วยเหลือการนำข้อมูลเข้าระบบ เพื่อให้ระบบเข้ากับองค์กร และทีมงานของคุณมากที่สุด พร้อมตอบทุกคำถามการใช้งานระบบ รวมถึงการเข้าสัมนาแบบ Exclusive เฉพาะสมาชิกเท่านั้น