ระบบคลังสินค้า

 
บริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการสต็อกและคลังสินค้า สามารถจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน รองรับการบันทึกบัญชีและการคำนวณต้นทุนแบบต่าง ๆ เพื่อการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 

ทดลองใช้ฟรี

BEECY ERP ระบบคลังสินค้า

 ฟีเจอร์จัดการคลังสินค้า รองรับทุกการเติบโต

BEECY ERP ระบบคลังสินค้า

จัดการคลังและตำแหน่งสินค้า ได้แบบมือโปร

 
สามารถจัดการคลังสินค้าได้หลายคลัง และจัดการตำแหน่งภายใต้คลังสินค้าได้ไม่จำกัด

จัดการสต็อกสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น กับฟีเจอร์แปลงหน่วยสินค้า

 
สามารถกำหนดหน่วยสินค้าในข้อมูลสินค้าได้ทั้งหน่วยซื้อและหน่วยขาย และรองรับการแปลงหน่วยสินค้าได้ในขั้นตอนการรับหรือส่งสินค้า

BEECY ERP ระบบคลังสินค้า
BEECY ERP ระบบคลังสินค้า

รองรับการลงบันทึกบัญชีแบบ Periodic

 
สามารถลงบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดได้

รองรับการลงบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

 
สามารถลงบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องได้

BEECY ERP ระบบคลังสินค้า
BEECY ERP ระบบคลังสินค้า

จัดการล็อตหรือซีเรียลสินค้าได้อย่างง่ายดาย

 
รองรับการจัดการสินค้าที่ต้องควบคุม Lot หรือ Serial ได้ โดยเมื่อทำรายการกับสินค้าประเภทนี้ ระบบจะบังคับให้กรอก Lot หรือ Serial ในขั้นตอนที่มีการรับ ส่ง หรือเคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึงสามารถกำหนดวันหมดอายุของสินค้าเหล่านั้นได้

กำหนด Safety Stock นำไปใช้เปิดใบสั่งซื้อ​ได้อัตโนมัติ

 
สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อให้กับสินค้าแต่ละรายการได้ เมื่อถึงจุดสั่งซื้อระบบจะช่วยเปิดใบขอราคาให้ตามจำนวนที่กำหนดไว้

BEECY ERP ระบบคลังสินค้า

รองรับการคำนวณต้นทุนเแบบ FIFO

รองรับการคำนวณต้นทุนสินค้าตามลำดับการเข้าของสินค้า สินค้าที่เข้ามาก่อนจะถูกคำนวณต้นทุนและตัดออกไปก่อน

รองรับการคำนวณต้นทุนแบบ Moving Average

รองรับการคำนวณต้นทุนสินค้าแบบค่าเฉลี่ย โดยจะคำนวณต้นทุนสินค้าใหม่ทุกครั้งเมื่อการรับเข้าสินค้าครั้งใหม่

รองรับการตั้งค่าวิธีการได้มาของสินค้า หรือกำหนดเส้นทางของสินค้าแต่ละประเภท

กำหนดรูปแบบในการรับสินค้า หรือส่งสินค้าได้ สามารถกำหนดได้ว่าจะต้องผ่านกระบวนการ ตรวจนับ ตรวจเช็ก ก่อนที่จะเข้าสต็อกหรือจัดส่งหรือไม่​

การรับเข้าสินค้า

สามารถบันทึกการรับสินค้าในระบบได้ โดยใบรับสินค้าจะถูกสร้างขึ้นให้เองกรณีมาจากใบสั่งซื้อ

การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

รองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าหรือระหว่างคลังสินค้า โดยสามารถกำหนดต้นทางและปลายทางของสินค้าแต่ละรายการได้​

การส่งสินค้า​

สามารถบันทึกการส่งสินค้าในระบบได้ โดยใบส่งของจะถูกสร้างขึ้นให้เองหลังจากยืนยันใบสั่งขายแล้ว

การคืนสินค้า

รองรับการคืนสินค้าทั้งในกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า รวมถึงการคืนสินค้าที่เราได้มากลับไปให้ผู้ขายของเรา เพื่อนำไปสู่กระบวนการลดหนี้

การปรับสต็อกสินค้า

สามารถปรับสต็อกสินค้า เพื่อให้จำนวนสินค้าในระบบกับหน้างานจริงมีความสอดคล้องกันได้

การตัดทำลายสินค้า

รองรับการตัดสินค้า กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย (Scrap) และไม่สามารถดำเนินการอื่นได้นอกจากทำลาย

การเพิ่มต้นทุนสินค้า

รองรับการปรับเพิ่มต้นทุนสินค้า (Landed Cost) จากค่าขนส่ง ค่านำเข้า-ส่งออก เพื่อให้ต้นทุนของสินค้าสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น

รายงานสินค้าคงคลัง

เรียกดูรายงานสินค้าคงคลังได้ ทั้งแบบเป็นปัจจุบันและเรียกดูย้อนหลังเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลได้

รายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า

เรียกดูรายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า (Stock Card) ตามช่วงเวลาที่สนใจได้ เพื่อตรวจสอบกรณีจำนวนคงเหลือไม่ตรงกับหน้างานจริง

​ฟีเจอร์อื่น ๆ จาก BEECY

BEECY ERP ระบบคลังสินค้า

ระบบงานขาย

เปิดใบเสนอราคาออนไลน์และใบสั่งขายได้ผ่านระบบ จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวบรวมข้อมูล Lead และติดตามได้ทุกสถานะ พร้อมรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าและระบบบัญชี เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม 

BEECY ERP ระบบคลังสินค้า

ระบบจัดซื้อ

รองรับการทำงานของฝ่ายจัดซื้ออย่างครบครัน ตั้งแต่การจัดการใบขอราคาและใบสั่งซื้อ รองรับการเปิดใบสั่งซื้อแบบ Dropship การทำใบสอบราคา และรายงานประวัติการซื้อ ทั้งยังเชื่อมการทำงานกับแผนกอื่น ๆ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติได้เลยผ่านระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

BEECY ERP ระบบคลังสินค้า

ระบบบัญชี และการเงิน

ระบบบัญชีที่ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย ตอบโจทย์กับธุรกิจของไทยด้วยการจัดการเอกสารทางบัญชีได้อย่างครบครัน ทั้งรายงานภาษีซื้อ–ขาย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 เอกสารหัก ณ ที่จ่าย การจัดการทรัพย์สิน ไปจนถึงรายงานงบการเงิน สามารถนำเอกสารส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องในระบบเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจ
"Stop busy start ​BEECY"

Loading...