ระบบงานคลังสินค้า

 
ให้การจัดการคลังสินค้าเป็นเรื่องง่าย 

BEECY มีระบบที่รองรับการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งการบริหารจัดการสต็อก, การจัดการ Safety Stock ของสินค้าที่ต้องการ, จัดการ Lot/Serial Number, รองรับการแปลงหน่วยสินค้า และรองรับการจัดการ Location ภายในคลังสินค้า 

ทดลองใช้ฟรี

ระบบงานคลังสินค้า

 
ให้การจัดการคลังสินค้าเป็นเรื่องง่าย 

BEECY มีระบบที่รองรับการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งการบริหารจัดการสต็อก, การจัดการ Safety Stock ของสินค้าที่ต้องการ, จัดการ Lot/Serial Number, รองรับการแปลงหน่วยสินค้า และรองรับการจัดการ Location ภายในคลังสินค้า 

ทดลองใช้ฟรี

  ฟีเจอร์ระบบคลังสินค้าที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

การจัดการคลังสินค้าและตำแหน่งสินค้า

 
สามารถจัดการคลังสินค้าได้หลายคลัง และจัดการตำแหน่งภายใต้คลังสินค้าได้ไม่จำกัด

การกำหนดหน่วยสินค้า และแปลงหน่วยสินค้า

 
สามารถกำหนดหน่วยสินค้าในข้อมูลสินค้าได้ทั้งหน่วยซื้อและหน่วยขาย และรองรับการแปลงหน่วยสินค้าได้ในขั้นตอนการรับหรือส่งสินค้า

รองรับการลงบันทึกบัญชีแบบ Periodic 

 
สามารถลงบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดได้

รองรับการลงบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

 
สามารถลงบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องได้

จัดการสินค้าที่ต้องการควบคุม Lot & Serial

 
รองรับการจัดการสินค้าที่ต้องควบคุม Lot หรือ Serial ได้ โดยเมื่อทำรายการกับสินค้าประเภทนี้ ระบบจะบังคับให้กรอก Lot หรือ Serial ในจังหวะที่มีการรับ/ส่ง/เคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึงสามารถกำหนดวันหมดอายุของสินค้าเหล่านั้นได้

การกำหนด Safety Stock และการนำไปใช้ช่วยเปิดใบสั่งซื้อ​

 
สามารถกำหนดจุดสั่งซื้อให้กับสินค้าแต่ละรายการได้ เมื่อถึงจุดสั่งซื้อระบบจะช่วยเปิดใบขอราคาให้ตามจำนวนที่กำหนดไว้

รองรับการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ FIFO

รองรับการคำนวณต้นทุนสินค้าตามลำดับการเข้าของสินค้า, สินค้าที่เข้ามาก่อนจะถูกคำนวณต้นทุนและตัดออกไปก่อน

รองรับการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ Moving Average

รองรับการคำนวณต้นทุนสินค้าแบบค่าเฉลี่ย โดยจะคำนวณต้นทุนสินค้าใหม่ทุกครั้งเมื่อการรับเข้าสินค้าครั้งใหม่

รองรับการตั้งค่าวิธีการได้มาของสินค้า (Routing) หรือ กำหนดเส้นทางของสินค้าแต่ละประเภท

กำหนดรูปแบบในการรับสินค้า/ส่งสินค้าได้ สามารถกำหนดได้ว่าจะต้องผ่านกระบวนการ ตรวจนับ ตรวจเช็ก ก่อนที่จะเข้าสต็อกหรือจัดส่งหรือไม่​

การรับเข้าสินค้า

สามารถบันทึกการรับสินค้าในระบบได้ โดยใบรับสินค้าจะถูกสร้างขึ้นให้เองกรณีมาจากใบสั่งซื้อ

การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

รองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าหรือระหว่างคลังสินค้า โดยสามารถกำหนดต้นทางและปลายทางของสินค้าแต่ละตัวได้​

การส่งสินค้า​

สามารถบันทึกการส่งสินค้าในระบบได้ โดยใบส่งของจะถูกสร้างขึ้นให้เองหลังจากยืนยันใบสั่งขายแล้ว

การคืนสินค้า 

รองรับการคืนสินค้าทั้งในกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า รวมถึงการคืนสินค้าที่เราได้มากลับไปให้ผู้ขายของเรา เพื่อนำไปสู่กระบวนการลดหนี้

การปรับสต็อกสินค้า

สามารถปรับสต็อกสินค้า เพื่อให้จำนวนสินค้าในระบบกับหน้างานจริงมีความสอดคล้องกันได้

การตัดทำลายสินค้า (Scrap)

รองรับการตัดสินค้า กรณีสินค้าชำรุดเสียหายและไม่สามารถดำเนินการอื่นได้นอกจากทำลาย

การเพิ่มต้นทุนสินค้า (Landed Cost)

รองรับการปรับเพิ่มต้นทุนสินค้าจากค่าขนส่ง ค่านำเข้า/ส่งออก เพื่อให้ต้นทุนของสินค้าสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น

รายงานสินค้าคงคลัง

เรียกดูรายงานสินค้าคงคลังได้ ทั้งแบบเป็นปัจจุบันและเรียกดูย้อนหลังเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลได้

รายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า (Stock Card)

เรียกดูรายงานการเคลื่อนย้ายสินค้าตามช่วงเวลาที่สนใจได้ เพื่อตรวจสอบกรณีจำนวนคงเหลือไม่ตรงกับหน้างานจริง

  ฟีเจอร์อื่น ๆ จาก BEECY

ระบบงานขาย

จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังมีรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ระบบงานจัดซื้อ

รองรับการทำงานด้านจัดซื้ออย่างครบครัน ทั้งยังเชื่อมการทำงานกับแผนกอื่น ๆ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบบัญชีและการเงิน

ระบบจัดการงานบัญชีที่ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย พร้อมปรับเปลี่ยนมุมมองในการดูรายงานได้ตามต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Loading...