ระบบบัญชีและการเงิน

 
ระบบบัญชีที่ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย ตอบโจทย์กับธุรกิจของไทยด้วยการจัดการเอกสารทางบัญชีได้อย่างครบครัน ทั้งรายงานภาษีซื้อ–ขาย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 เอกสารหัก ณ ที่จ่าย การจัดการทรัพย์สิน ไปจนถึงรายงานงบการเงิน สามารถนำเอกสารส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องในระบบเดียว

ทดลองใช้ฟรี

ระบบบัญชีและการเงิน

 
ระบบบัญชีที่ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย ตอบโจทย์กับธุรกิจของไทยด้วยการจัดการเอกสารทางบัญชีได้อย่างครบครัน ทั้งรายงานภาษีซื้อ–ขาย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 เอกสารหัก ณ ที่จ่าย การจัดการทรัพย์สิน ไปจนถึงรายงานงบการเงิน สามารถนำเอกสารส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องในระบบเดียว

ทดลองใช้ฟรี

ฟีเจอร์บัญชีสำหรับธุรกิจ เพื่องานบัญชีที่ง่ายขึ้น

การจัดการศูนย์ต้นทุน และศูนย์รายได้

 
สามารถควบคุมและจัดการได้ทั้งศูนย์ต้นทุนและศูนย์รายได้ (Cost Center / Analytic Account) เพื่อแบ่งหมวดรายได้กับค่าใช้จ่ายแยกตามแผนกหรือโครงการ

รองรับสกุลเงินต่างประเทศ

 
รองรับสกุลเงินต่างประเทศ (Multi Currency) ทำให้การซื้อขายสินค้าต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย โดยระบบจะทำการดึงอัตราแลกเปลี่ยนมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถรับรู้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

กำหนดผังบัญชีให้เข้ากับบริษัท


สามารถกำหนดผังบัญชี (Chart of Account) ให้ตรงกับความต้องการของ ธุรกิจของคุณได้เลย หรือใช้ตามที่ระบบมีตั้งต้นไว้ให้ก็ได้

การจัดการเช็ค

 
สามารถทำทะเบียนคุมเช็ค (Cheque) เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นเช็คในระบบ พร้อมทั้งลงบันทึกบัญชีได้

ครอบคลุมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งจ่าย มาพร้อมรายงานที่ครบถ้วน

  ฟีเจอร์อื่น ๆ จาก BEECY

ระบบงานขาย 

เปิดใบเสนอราคาออนไลน์และใบสั่งขายได้ผ่านระบบ จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวบรวมข้อมูล Lead และติดตามได้ทุกสถานะ พร้อมรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าและระบบบัญชี เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ระบบงานคลังสินค้า

บริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการสต็อกและคลังสินค้า สามารถจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน รองรับการบันทึกบัญชีและการคำนวณต้นทุนแบบต่าง ๆ เพื่อการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ระบบงานจัดซื้อ

รองรับการทำงานของฝ่ายจัดซื้ออย่างครบครัน ตั้งแต่การจัดการใบขอราคาและใบสั่งซื้อ รองรับการเปิดใบสั่งซื้อแบบ Dropship การทำใบสอบราคา และรายงานประวัติการซื้อ ทั้งยังเชื่อมการทำงานกับแผนกอื่น ๆ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติได้เลยผ่านระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Loading...