ระบบบัญชีและการเงิน

 
Beecy มีระบบจัดการงานบัญชีที่ตอบโจทย์ธุรกิจของไทยเต็มรูปแบบ 

ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย อีกทั้งมีรายงานรูปแบบต่าง ๆ ครบถ้วนสำหรับบัญชีไทยที่ใช้งานกันในปัจจุบัน 

ทดลองใช้ฟรี

ฟีเจอร์ระบบัญชีและการเงินที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

Cost Center/Analytic Account

 
สามารถควบคุมและจัดการได้ทั้งศูนย์ต้นทุนและศูนย์รายได้ เพื่อแบ่งหมวดรายได้กับค่าใช้จ่ายแยกตามแผนกหรือโครงการ

Multi Currency

 
รองรับการซื้อขายสินค้าต่างประเทศ โดยระบบจะทำการดึงอัตราแลกเปลี่ยนมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถรับรู้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

กำหนดผังบัญชีให้เข้ากับบริษัท (Chart of Account)

 
สามารถควบคุมและจัดการได้ทั้งศูนย์ต้นทุนและศูนย์รายได้ เพื่อแบ่งหมวดรายได้กับค่าใช้จ่ายแยกตามแผนกหรือโครงการ

การจัดการเช็ค (Cheque)

 
สามารถทำทะเบียนคุมเช็ค เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นเช็คในระบบ พร้อมทั้งลงบันทึกบัญชีได้

ครอบคลุมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งจ่าย มาพร้อมรายงานที่ครบถ้วน

  ฟีเจอร์อื่น ๆ จาก Beecy

ระบบงานขาย 

จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การนำเข้าหรือส่งออกข้อมูล อีกทั้งยังมีรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ระบบงานคลังสินค้า

บริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการสต็อก, การจัดการ Safety Stock ของสินค้าที่ต้องการ, จัดการ Lot/Serial Number, รองรับการแปลงหน่วยสินค้า และรองรับการจัดการ Location ภายในคลังสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ระบบงานจัดซื้อ

รองรับการทำงานด้านจัดซื้ออย่างครบครัน ทั้งยังเชื่อมการทำงานกับแผนกอื่น ๆ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Loading...