ระบบบัญชี และการเงิน

 
ระบบบัญชีที่ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย ตอบโจทย์กับธุรกิจของไทยด้วยการจัดการเอกสารทางบัญชีได้อย่างครบครัน ทั้งรายงานภาษีซื้อ–ขาย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 เอกสารหัก ณ ที่จ่าย การจัดการทรัพย์สิน ไปจนถึงรายงานงบการเงิน สามารถนำเอกสารส่งสรรพากรได้อย่างถูกต้องในระบบเดียว

ทดลองใช้ฟรี

BEECY ERP ระบบบัญชี และการเงิน

ฟีเจอร์บัญชีสำหรับธุรกิจ
เพื่องานบัญชีที่ง่ายขึ้น

BEECY ERP ระบบบัญชี และการเงิน

แบ่งหมวดค่าใช้จ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นกับฟีเจอร์จัดการศูนย์ต้นทุนและศูนย์รายได้

 
สามารถควบคุมและจัดการได้ทั้งศูนย์ต้นทุนและศูนย์รายได้ (Cost Center / Analytic Account) เพื่อแบ่งหมวดรายได้กับค่าใช้จ่ายแยกตามแผนกหรือโครงการ

ซื้อขายสินค้าต่างประเทศก็หายห่วงคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์

 
รองรับสกุลเงินต่างประเทศ (Multi Currency) ทำให้การซื้อขายสินค้าต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย โดยระบบจะทำการดึงอัตราแลกเปลี่ยนมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถรับรู้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

BEECY ERP ระบบบัญชี และการเงิน
BEECY ERP ระบบบัญชี และการเงิน

กำหนดผังบัญชีให้เข้ากับบริษัทของคุณ


สามารถกำหนดผังบัญชี (Chart of Account) ให้ตรงกับความต้องการของ ธุรกิจของคุณได้เลย หรือใช้ตามที่ระบบมีตั้งต้นไว้ให้ก็ได้

จัดการเช็ค พร้อมติดตามสถานะ เพื่อลงบันทึกบัญชีได้เลย

 
สามารถทำทะเบียนคุมเช็ค (Cheque) เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นเช็คในระบบ พร้อมทั้งลงบันทึกบัญชีได้

BEECY ERP ระบบบัญชี และการเงิน

ครอบคลุมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งจ่าย
มาพร้อมรายงานที่ครบถ้วน

  ฟีเจอร์อื่น ๆ จาก BEECY

BEECY ERP ระบบบัญชี และการเงิน

ระบบงานขาย

เปิดใบเสนอราคาออนไลน์และใบสั่งขายได้ผ่านระบบ จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรวบรวมข้อมูล Lead และติดตามได้ทุกสถานะ พร้อมรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบคลังสินค้าและระบบบัญชี เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม 

BEECY ERP ระบบบัญชี และการเงิน

ะบบคลังสินค้า

บริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการสต็อกและคลังสินค้า สามารถจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน รองรับการบันทึกบัญชีและการคำนวณต้นทุนแบบต่าง ๆ เพื่อการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

BEECY ERP ระบบบัญชี และการเงิน

ระบบจัดซื้อ

รองรับการทำงานของฝ่ายจัดซื้ออย่างครบครัน ตั้งแต่การจัดการใบขอราคาและใบสั่งซื้อ รองรับการเปิดใบสั่งซื้อแบบ Dropship การทำใบสอบราคา และรายงานประวัติการซื้อ ทั้งยังเชื่อมการทำงานกับแผนกอื่น ๆ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติได้เลยผ่านระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจ
"Stop busy start ​BEECY"

Loading...