เปรียบเทียบฟีเจอร์ BEECY

ฟีเจอร์จาก BEECY ที่พร้อมเป็นตัวช่วยจัดการธุรกิจของคุณให้ง่ายขึ้น


ฟีเจอร์

BEECY

ระบบ ERP อื่น ๆ

ระบบงานขาย


กำหนดราคาขายแยกตามรายการสินค้าหรือกลุ่มสินค้าได้

ตั้งค่าโปรโมชั่นและคูปอง ทั้งในรูปแบบให้เป็นส่วนลดหรือของแถม


สามารถทำสินค้าเป็นเซตได้


จัดการใบเสนอราคาและใบสั่งขาย


ระบุที่อยู่ในการจัดส่งหรือที่อยู่การออกใบกำกับภาษีแยกได้


กำหนดวงเงินของลูกค้า (Credit Limit) แต่ละรายได้


รองรับการแบ่งชำระเงิน ทั้งการทำรับเงินมัดจำและการแบ่งรับเงินหลายครั้ง


รายงานยอดขายสินค้า


ระบบงานคลังสินค้า


จัดการคลังสินค้าได้หลายคลัง และจัดการตำแหน่งภายใต้คลังสินค้าได้ไม่จำกัด


การกำหนดหน่วยสินค้าและแปลงหน่วยสินค้า


รองรับการลงบันทึกบัญชีแบบ Periodic


รองรับการลงบันทึกบัญชีแบบ Perpetual


รองรับการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ FIFO


รองรับการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ Weighted Average


รองรับการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ Moving Average


รองรับการตั้งค่าวิธีการได้มาของสินค้า (Routing) หรือกำหนดเส้นทางของสินค้าแต่ละประเภท


สามารถบันทึกการรับสินค้าในระบบได้


รองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าหรือระหว่างคลังสินค้า


สามารถบันทึกการส่งสินค้าในระบบได้


รองรับการคืนสินค้า ทั้งในกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า รวมถึงการคืนสินค้ากลับไปให้ผู้ขาย


จัดการสินค้าที่ต้องการควบคุม Lot & Serial


การปรับสต็อกสินค้า


รองรับการตัดทำลายสินค้า (Scrap)


รองรับการปรับเพิ่มต้นทุนสินค้า (Landed Cost) จากค่าขนส่ง ค่านำเข้า-ส่งออก


การกำหนด Safety Stock และการนำไปใช้ช่วยเปิดใบสั่งซื้อ


รายงานสินค้าคงคลัง


รายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า (Stock Card)


ระบบงานจัดซื้อ


การจัดการใบขอซื้อ


การจัดการใบขอราคา / ใบสั่งซื้อ


รองรับการเปิดใบสั่งซื้อแบบ Dropship


การทำใบสอบราคา (Purchase Agreement)


รายงานประวัติการซื้อ


ระบบบัญชีและการเงิน


กำหนดผังบัญชีให้เข้ากับบริษัท (Chart of Account)


การจัดการศูนย์ต้นทุน / รายได้ (Cost Center / Analytic Account)


การจัดการงบประมาณ (Budget)

รองรับสกุลเงินต่างประเทศ (Multi Currency)


การจัดการเช็ค (Cheque)


  • ฝั่งรายได้


การจัดการใบกำกับภาษี (Tax Invoice)


การจัดการใบวางบิล (Billing Note)


การจัดการใบลดหนี้ / เพิ่มหนี้ (Credit Note / Debit Note)


การรับชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)


ทยอยรับรู้รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Revenue)


  • ฝั่งจ่าย


การตั้งเจ้าหนี้ (Vendor Bill)


แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับซัพพลายเออร์ได้


การจัดการใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ (Vendor Refund / Debit Note)


การชำระเงิน (Payment) สามารถบันทึกการจ่ายเงิน ทั้งแบบบางส่วน หรือทั้งหมดของยอดได้


การจัดการเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)


การจัดการสินทรัพย์ (Asset)


ทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Deferred Expenses)


สร้างสินทรัพย์จากเอกสารค่าใช้จ่ายได้


จัดการสินทรัพย์ตั้งแต่ใช้งานจนถึงการขายสินทรัพย์


การจัดการเงินสดย่อย (Petty Cash)


การจัดงานเงินทดรองจ่าย (Cash Advance)


  • รายงานงบการเงิน


รายงานงบทดลอง (Trial Balance)


รายงานกำไร-ขาดทุน (Profit & Loss)


งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet)


ฟีเจอร์อื่น ๆ จาก BEECY


สามารถจัดการหลายบริษัทได้ในระบบเดียว (Multi Company)


สามารถแนบไฟล์เอกสารที่หน้าใด ๆ ของระบบได้ (Attachment)


เก็บบันทึกการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ (Log History)


ส่งข้อความพูดคุยกันได้ผ่านระบบ (Chat)


กำหนดรูปแบบการรันเลขที่เอกสารได้เอง


กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนได้


กำหนดส่วนลดได้ทั้งแบบเป็น % และเป็นมูลค่า


รองรับการใส่ภาษีมูลค่าเพิ่มแยกตามรายการ


แชร์ลิงก์เอกสารให้บุคคลภายนอกได้ พร้อมให้ลูกค้าเซ็นยืนยัน / จ่ายเงินได้ทันที


ส่งอีเมลออกจากระบบได้


รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


Import - Export ข้อมูล


สามารถปรับแต่งหน้า Dashboard ให้เข้ากับแต่ละผู้ใช้งานได้


ช่วยแจ้งเตือนสิ่งที่วางแผนไว้ได้


รองรับการรับส่งข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ได้ (API)หยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจ 

"Stop busy start ​BEECY"


ทดลองใช้ฟรี​​​​ นัดหมาย DEMO 

หยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจ 

"Stop busy start ​BEECY"


ทดลองใช้ฟรี​​​​ นัดหมาย DEMO 

Loading...