ปลดล็อกความสำเร็จของ 'ธุรกิจซื้อมาขายไป' (Trading) ด้วย 'ระบบ ERP'

สำรวจระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปอย่าง 'ระบบ ERP' ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs ซื้อมาขายไปได้อย่างตรงจุด

ทำไม 'ธุรกิจซื้อมาขายไป' (Trading) จึงควรใช้ 'ระบบ ERP'

​การดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไป หรือ Trading Business ที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแค่ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดได้เท่านั้น แต่ยังต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ครอบคุลมทุกกระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ 

​ในบทความนี้ จะขอพาไปสำรวจระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs ซื้อมาขายไปได้อย่างตรงจุด โดยมุ่งเน้นวิธีการที่ระบบดังกล่าวจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการเติบโตให้กับธุรกิจได้ในอนาคต

ปลดล็อกความสำเร็จของ 'ธุรกิจซื้อมาขายไป' ด้วย 'ระบบ ERP'

5 ประโยชน์ของ 'ระบบ ERP' ที่จะเข้ามาช่วยจัดการงานสำหรับ 'ธุรกิจซื้อมาขายไป' ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมโยงการทำงานอย่างไร้รอยต่อด้วยการจัดการทุกแผนกได้ในระบบเดียว

​หัวใจสำคัญของระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) คือ ความสามารถในการจัดการงานทุกฝ่ายหรือทุกแผนกได้บนระบบเดียว เพราะธุรกิจซื้อมาขายไปไม่เพียงแต่การบริหารจัดการสต็อกหรือคลังสินค้าเท่านั้น แต่ยังต้องมีการจัดการงานบัญชี การเปิดบิลซื้อขาย หรือการรวบรวมข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของลูกค้า ซึ่งระบบ ERP สามารถเข้ามาเชื่อมโยงการทำงานของทุกฝ่ายเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งระบบงานขาย ระบบงานคลังสินค้า ระบบจัดซื้อ และระบบบัญชีและการเงิน ทำให้ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือตัดสินใจต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปลดล็อกความสำเร็จของ 'ธุรกิจซื้อมาขายไป' ด้วย 'ระบบ ERP'

เรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำด้วยการใช้ข้อมูล


คงจะดีไม่น้อย ถ้าหากมีแดชบอร์ดที่ช่วยรวบรวมข้อมูลได้แบบแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมการขาย ผลประกอบการทางการเงิน หรือระดับสินค้าคงคลัง

​ระบบ ERP สามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านี้มาแสดงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัย ช่วยให้หัวหน้าแผนก ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ปลดล็อกความสำเร็จของ 'ธุรกิจซื้อมาขายไป' ด้วย 'ระบบ ERP'

ลดการทำงานแบบ Manual ด้วยระบบ Automate


กระบวนการทำงานที่ต้องบันทึกด้วยมือ มักกินเวลาและทรัพยากรไปอย่างน่าเสียดาย อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้ง่าย ระบบ ERP สามารถเข้ามาลดการทำงานแบบ Manual ด้วยการประมวลผลแบบอัตโนมัติ เช่น การติดตามสถานะของสินค้าคงคลัง การติดตามการรับเข้า - ส่งออกของสินค้า หรือการช่วยเปิดใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ เมื่อมีจำนวนสินค้าน้อยกว่า Safety Stock เป็นต้น ทำให้ทีมงานมีเวลาไปให้ความสนใจกับงานที่ส่งผลให้เกิดการเติบโต และสร้างโอกาสใหม่เพื่อธุรกิจของคุณ

ปลดล็อกความสำเร็จของ 'ธุรกิจซื้อมาขายไป' ด้วย 'ระบบ ERP'

ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยการจัดการสินค้าคงคลังที่เหนือชั้น


การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไปที่ประสบความสำเร็จ เพราะการมีสมดุลระหว่างสต็อกสินค้าที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าหากสต็อกสินค้าน้อยเกินไป แน่นอนว่าย่อมส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการขายไปอย่างน่าเสียดาย ในทางกลับกันหากสต็อกสินค้ามากเกินความต้องการ ก็นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า

​ระบบ ERP จะเข้ามาช่วยให้มองเห็นสต็อกสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถคาดการณ์การสั่งสินค้าได้อย่างเหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดสินค้าหมดคลังและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า 

​นอกจากนี้ ฟังก์ชันคลังสินค้าของระบบ ERP ยังสามารถจัดการรายการสินค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคา การแปลงหน่วยสินค้า ทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของผู้จัดส่ง เวลานำเข้า และกระบวนการจัดหาสินค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้สามารถนำมาตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาสินค้า การกำหนดราคา และความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ปลดล็อกความสำเร็จของ 'ธุรกิจซื้อมาขายไป' ด้วย 'ระบบ ERP'

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการจัดการ CRM


ไม่เพียงแต่จัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จของธุรกิจซื้อมาขายไปขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าด้วย ด้วยฟังก์ชัน CRM ที่มีอยู่ ระบบ ERP จะช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้มากกว่าเดิม เลิกบันทึกด้วยวิธีการ Manual เพราะข้อมูลสำคัญของลูกค้า ทั้งความชอบ พฤติกรรม ความต้องการของลูกค้า และข้อมูลพื้นฐาน อย่างเช่น เพศ อายุ หรือที่อยู่ สามารถบันทึกลง CRM ได้ทันที และยังสามารถติดตามสถานะของลูกค้า จัดลำดับความสำคัญ และคาดการณ์การปิดยอดได้ 

​นอกจากนี้ ด้วยการทำงานของระบบ ERP ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานได้กับทุกแผนก ทำให้สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไปเปิดเป็นใบเสนอราคาต่อได้เลยทันที CRM จะเป็นตัวช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพิ่มระดับความพึงพอใจ และนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น สร้างผลกำไร ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ปลดล็อกความสำเร็จของ 'ธุรกิจซื้อมาขายไป' ด้วย 'ระบบ ERP'

BEECY ระบบ ERP เพื่อธุรกิจซื้อมาขายไป


BEECY (บีซี่) ระบบ ERP สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปที่พร้อมเข้ามาช่วยจัดการงานในทุก ๆ ส่วนของธุรกิจ ด้วยการเชื่อมโยงการทำงาน ทั้งระบบงานขาย ระบบงานคลังสินค้า ระบบจัดซื้อ และระบบบัญชีและการเงิน 

มาดูกันว่า BEECY สามารถรองรับทุกกระบวนการทำงานในธุรกิจซื้อมาขายไปได้อย่างไรบ้าง?

 • รองรับการจัดการคลังสินค้าและตำแหน่งสินค้า
  สามารถจัดการคลังสินค้าได้หลายคลัง และจัดการตำแหน่งภายใต้คลังสินค้าได้ไม่จำกัด
 • การบันทึกบัญชีได้ทั้งแบบ Perpetual​ และ Periodic
  เพื่อให้เหมาะสมกับกิจการ
 • กำหนด Safety Stock
  ป้องกันสินค้าหมดคลัง และสามารถนำไปเปิดใบสั่งซื้อได้แบบอัตโนมัติ​​ 
 • จัดการสินค้าที่ต้องการควบคุม Lot & Serial
  รองรับการจัดการสินค้าที่ต้องควบคุม Lot หรือ Serial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถกำหนดวันหมดอายุของสินค้าได้
 • การจัดการใบขอซื้อ
  สามารถทำรายการขอซื้อและอนุมัติรายการผ่านระบบได้ เมื่อรายการขอซื้อได้รับอนุมัติแล้ว สามารถให้จัดซื้อนำรายการไปเปิดเป็นใบสั่งซื้อต่อได้ทันที
 • รองรับการเปิดใบสั่งซื้อแบบ Dropship​​
  รองรับการทำรายการ Dropship เพื่อให้ Supplier นำสินค้าไปส่งยังลูกค้าได้โดยตรง
 • อนุมัติใบสั่งขายกรณีวงเงินของลูกค้าเกินค่าที่ตั้งไว้ (Credit Limit)
  สามารถกำหนดวงเงินเครดิตของลูกค้าแต่ละรายได้ และสามารถดูยอดคงเหลือได้ทันที ในขั้นตอนเปิดใบเสนอราคา 
 • รองรับการแบ่งชำระเงินได้
  สามารถทำรับเงินมัดจำจากใบสั่งขายได้ทันที และแบ่งรับเงินได้หลายครั้ง
 • Import - Export ข้อมูล
  รองรับการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบจำนวนมาก ๆ ได้โดยไม่ต้องคีย์ให้เสียเวลา เพียงทำไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ Excel ตามที่ระบบกำหนด ก็สามารถนำข้อมูลเข้าระบบได้เลย หรือจะนำข้อมูลไปใช้ต่อก็ทำได้ง่าย ด้วยการ Export ข้อมูล

​และนี่เป็นเพียงฟีเจอร์บางส่วนจาก BEECY ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงานของธุรกิจซื้อมาขายไป เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต ความต้องการของคุณก็เติบโตไปพร้อมกัน BEECY ERP สามารถรับมือกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และมีฟังก์ชันการทำงานที่พร้อมเติบโตไปกับคุณ ไม่ว่าคุณจะขยายตัวด้านการเสนอสินค้า สำรวจตลาดใหม่ หรือหาช่องทางแตกต่างในโมเดลธุรกิจของคุณ BEECY ก็พร้อมรองรับทุกส่วนงานของธุรกิจ

เรียนรู้ฟังก์ชันและฟีเจอร์การทำงานของ BEECY เพิ่มเติมได้ที่

​ให้เราเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ มา Stop Busy Start BEECY ไปด้วยกัน
ทดลองใช้ระบบ BEECY ERP ฟรี คลิกเลย!

ปลดล็อกความสำเร็จของ 'ธุรกิจซื้อมาขายไป' (Trading) ด้วย 'ระบบ ERP'
Kittiya Thamma 16 สิงหาคม ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...