รับผิดชอบ BEECY Team
อัปเดตครั้งล่าสุด 23/02/2024
เวลาเสร็จสิ้น 41 นาที
สมาชิก 1
BEECY Tutorials พื้นฐาน
  • สรุปภาพรวมระบบงานขาย (Sales) BEECY ERP ใน 4 นาที I BEECY Tutorial
  • วิธีสร้างใบเสนอราคา (Quotation) I BEECY Tutorial
  • วิธีสร้างใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้ I BEECY Tutorial
  • วิธีตั้งค่าราคาขาย (Customer Pricelist) I BEECY Tutorial
  • วิธีเรียกดูรายงานการขาย และสร้างรายงานรูปแบบต่าง ๆ I BEECY Tutorial
  • วิธีสร้างข้อมูลทีมขาย (Sales Team) I BEECY Tutorial
  • วิธีการตั้งค่ากลุ่มสินค้า (Product Categories) I BEECY Tutorial
Loading...