รับผิดชอบ BEECY Team
อัปเดตครั้งล่าสุด 23/02/2024
เวลาเสร็จสิ้น 24 นาที
สมาชิก 1
BEECY Tutorials พื้นฐาน
  • การสร้างใบขอราคา (RFQ) เพื่อการทำงานขายฝ่ายจัดซื้อที่รวดเร็วยิ่งขึ้น I BEECY Tutorial
  • วิธีการรับสินค้าเข้าผ่านใบสั่งซื้อ I BEECY Tutorial
  • วิธีการสร้างใบขอซื้อ (Purchase Request) I BEECY Tutorial
  • วิธีแก้ไขและยกเลิกใบขอซื้อ (PR) เมื่อถูก Reject I BEECY Tutorial
  • เปรียบเทียบราคาสินค้าได้ง่าย ๆ ด้วยการสร้าง Vendor Pricelists I BEECY Tutorial
  • วิธีการสร้างประเภทของใบสั่งซื้อ I BEECY Tutorial
Loading...