รับผิดชอบ BEECY Team
อัปเดตครั้งล่าสุด 30/04/2024
เวลาเสร็จสิ้น 1 ชั่วโมง 23 นาที
สมาชิก 2
BEECY Tutorials ปานกลาง
  • สรุปภาพรวมระบบคลังสินค้า (Inventory) ในระบบ BEECY ERP I BEECY Tutorial
  • วิธีสร้างคลังสินค้า และตำแหน่งสินค้า I BEECY Tutorial
  • วิธีการสร้าง Operations Type ในคลังสินค้า I BEECY Tutorial
  • วิธีสร้าง และแปลงหน่วยสินค้า I BEECY Tutorial
  • วิธีการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า I BEECY Tutorial
  • ส่งสินค้าออกจากคลังภายในไม่กี่ขั้นตอน I BEECY Tutorial
  • วิธีเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าสินค้า I BEECY Tutorial
  • วิธีการส่งของคืนให้ Vendor I BEECY Tutorial
  • วิธีการเติมสินค้า (Replenishment) I BEECY Tutorial
  • วิธีตรวจนับสต็อกสินค้า (Cycle Count) I BEECY Tutorial
  • วิธีการบันทึกต้นทุนแฝง (Landed Cost) I BEECY Tutorial
  • วิธีการสร้างคุณลักษณะและตัวแปรสินค้า I BEECY Tutorial
  • วิธีการจัดการ Lots หรือ Serial Numbers I BEECY Tutorial
  • วิธีการดูรายงานการคาดการณ์สินค้า I BEECY Tutorial
  • วิธีการดูรายงานสินค้าผ่านหน้าเมนู Locations (Current Stock) I BEECY Tutorial
  • วิธีการดูรายงานการเคลื่อนย้ายสินค้า I BEECY Tutorial
  • วิธีการดูรายงาน Stock Card I BEECY Tutorial
  • วิธีการสร้าง Safety Stock I BEECY Tutorial
  • วิธีตั้งค่าการขนส่ง (Shipping Method) I BEECY Tutorial
Loading...