3 แรงขับเคลื่อนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ ‘ระบบ ERP’ ให้ประสบความสำเร็จ

ทำอย่างไร? ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ ‘ระบบ ERP’ ให้ประสบความสำเร็จ

​หนึ่งในความท้าทายของการใช้ 'ระบบ ERP' (Enterprise Resource Planning) ไม่ใช่เพียงการลงทุนลงแรงไปกับเงินหรือเวลาเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมของทีมงานก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก นอกจากบรรดาเหล่าผู้บริหารหรือหัวหน้าแผนก จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการตัดสินใจนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กรแล้ว การจะนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กรให้เกิดการใช้งานจริง สามารถเข้ามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ช่วยสร้างผลกำไร และพาธุรกิจประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทีมงานในองค์กรอย่างเหนียวแน่น


​ในบทความนี้เราจะมาเปิด 3 แรงขับเคลื่อนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ ‘ระบบ ERP’ ให้ประสบความเร็จ จะมีปัจจัยอะไรบ้างและจะสามารถช่วยส่งเสริมพวกเขาได้อย่างไร มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย

3 แรงขับเคลื่อนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ ‘ระบบ ERP’

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญในการใช้ระบบ ERP

สร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญในการใช้ระบบ ERP ​แน่นอนว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร จากระบบการทำงานแบบเดิมมาใช้ 'ระบบ ERP' ไม่ใช่เรื่องง่าย พนักงานต้องเปิดใจและอาศัยเวลาในการเรียนรู้ระบบพอสมควร ซึ่งสิ่งแรกที่จะช่วยให้ทีมงานของคุณตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องใช้ระบบ ERP คือ ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพวกเขาว่า ระบบ ERP จะสามารถเข้ามาช่วยการทำงานของพวกเขาได้อย่างไร ชี้ให้พวกเขาเห็นถึงประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นกับตัวพวกเขาเองโดยตรง ทั้งการลดข้อผิดพลาดในการทำงานและการสร้างประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น 


​การทำให้พวกเขามีส่วนร่วมจะช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความมั่นใจในการใช้ระบบ ERP รวมถึงรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ ซึ่งจะช่วยลดแรงต่อต้านและนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมที่จะสนับสนุนการใช้ระบบ ERP ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. จัดการอบรมการใช้ระบบ ERP อย่างสม่ำเสมอ

จัดการอบรมการใช้ระบบ ERP อย่างสม่ำเสมอ ​การเรียนรู้ระบบใหม่นับว่าเป็นความท้าทายของทีมงานของคุณ เมื่อพวกเขาเห็นถึงความสำคัญของการใช้ระบบ ERP แล้ว สิ่งที่ควรผลักดันลำดับถัดมา คือ จัดการอบรมการใช้ระบบ ERP ให้กับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ 


​ปัจจุบันผู้ให้บริการ ERP หลายราย นอกจากจะมีคู่มือการใช้งานระบบที่ทำให้สามารถศึกษาด้วยตนเอง หรือวิดีโอสอนการใช้งานที่ครอบคุลมทุกกระบวนการทำงาน แต่หลายที่ก็ยังมีการจัดอบรมทั้ง Webinar และ Internal Training ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้พนักงานเกี่ยวกับการใช้ระบบ ERP มากขึ้น สามารถใช้ระบบ ERP ได้อย่างมั่นใจ และลดการเกิดข้อผิดพลาดลง

3. ปลุกกำลังใจให้ทีม ด้วยการตั้งเป้าหมายร่วมกัน

ปลุกกำลังใจให้ทีม ด้วยการตั้งเป้าหมายร่วมกัน ​เพราะ Teamwork คือ คีย์สำคัญในการทำงาน องค์กรไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว สิ่งที่จะทำให้ 'ทีม' สามารถ 'เวิร์ค' ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ก็คือการเห็นเป้าหมายเดียวกัน 


​ในการใช้ระบบ ERP เมื่อทีมงานได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้งานระบบ ERP แล้ว สิ่งที่ต้องทำถัดมาคือการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของพวกเขา เพื่อนำไปพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป และมองหาเป้าหมายเดียวกันที่ระบบจะสามารถเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้สำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายทางอาชีพของพนักงาน ตลอดจนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร 

​จาก 3 ข้อที่เราได้เล่ามา หากองค์กรให้ความใส่ใจกับพนักงานและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันพวกเขา ก็จะเป็นส่วนช่วยให้การใช้ ‘ระบบ ERP’ ในธุรกิจของคุณประสบความเร็จต่อไปได้ในอนาคต 😊

3 แรงขับเคลื่อนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ ‘ระบบ ERP’ ให้ประสบความสำเร็จ
Kittiya Thamma 13 มีนาคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...