ทรีนิตี้ รูทส์

ข้อมูลเกี่ยวกับ ทรีนิตี้ รูทส์ ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

Website OTP Authentication
Odoo Website OTP Authentication makes secure environment in your odoo website for your portal users.
Spiffy Backend Theme
The ultimate Odoo Backend theme with the most advanced key features of all time. Get your own personalized view while working on the Backend system with a wide range of choices. Spiffy theme has 3 in 1 Theme Style, Progressive Web App, Fully Responsive for all apps, Configurable Apps Icon, App Drawer with global search, RTL & Multi-Language Support, and many other key features.
odoo 16 Customize OEM(Boost, Data reset)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
การขาย
ใบแจ้งหนี้
ออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
CRM
Track leads and close opportunities
เว็บไซต์
เว็บไซต์
คลังสินค้า
Manage your stock and logistics activities
สั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
eCommerce
Sell your products online
การตลาด
Design, send and track emails
รายจ่าย
Submit, validate and reinvoice employee expenses
การลา
Allocate PTOs and follow leaves requests
พนักงาน
บุคลากร
Purchase Request
Use this module to have notification of requirements of materials and/or external services and keep track of such requirements.
Roots - API Base
Interface Base
SAAS - Base
Saas Core Functions
Website Webkul Addons
Website Webkul Addons allows Odoo users to manage all Webkul’s Odoo website Related modules from single page.
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
อีเวนต์
Publish events, sell tickets
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
การติดต่อ
Centralize your address book
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน
สัญญาของพนักงาน

ติดตั้ง การปรับให้เข้ากับภูมิภาค / แผนภูมิบัญชี

ประเทศไทย - การบัญชี
Loading...