BEECY เดินหน้าเพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ ในงาน STEP IN Innovator Network

BEECY เข้าร่วมงาน STEP IN Innovator Network เสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการ เจาะลึกกลยุทธ์ความสำเร็จในทุกมิติ

​BEECY ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ เราจึงขนทัพมาร่วมงาน STEP IN Innovator Network : สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท

​หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ต้องการความเติบโตบนพื้นฐานความยั่งยืนผ่านแนวคิด BCG Model ด้วยการผนึกกำลังของ ธนาคารออมสิน (GSB SMEs Startup) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA : National Innovation Agency, Thailand เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs ให้มีฐานนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจด้วยโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมให้เติบโตแบบก้าวกระโดด


​เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Mentor ให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบ 1:1 แก่ผู้ประกอบการ ในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจ การนำเทคโนโลยีอย่างระบบ ERP เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจภายใต้ ESG Framework เพื่อช่วยบ่มเพาะขีดความสามารถ เจาะลึกกลยุทธ์ความสำเร็จในทุกมิติ

BEECY เดินหน้าเพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ ในงาน STEP IN Innovator Network
BEECY Team 13 มิถุนายน ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
Loading...