BEECY ผนึกกำลังกับ depa ยกขบวนสู่ภาคใต้กับโครงการ TRANSFORM MARKET ตลาดสดยุควิถีใหม่

อัพสกิลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยด้วย BEECY (บีซี่) ERP

BEECY ผนึกกำลังกับ depa ยกขบวนสู่ภาคใต้กับโครงการ TRANSFORM MARKET ตลาดสดยุควิถีใหม่

​เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทีม BEECY ยกขบวนสู่ภาคใต้กับโครงการ TRANSFORM MARKET ตลาดสดยุควิถีใหม่ ที่เราได้ผนึกกำลังกับ depa เพื่อยกระดับธุรกิจ อัพสกิลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เปิดโอกาสทางการตลาด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 

ทีม BEECY ได้เริ่มกิจกรรมกันที่ จังหวัดสงขลา คุณภาณุพงศ์ ตั้งอุดมเจริญ Product Owner จาก BEECY ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำแพลตฟอร์มของเราแก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอยในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ตามลำดับ

BEECY เชื่อว่าแพลตฟอร์มของเราจะช่วยอัพสกิลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมพัฒนาไปอย่างแข็งแรงในระยะยาว
BEECY ผนึกกำลังกับ depa ยกขบวนสู่ภาคใต้กับโครงการ TRANSFORM MARKET ตลาดสดยุควิถีใหม่
BEECY Team 30 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...