BEECY จับมือ depa อัพสกิลแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)

BEECY จับมือ depa อัพสกิลแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)

วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีม BEECY ยกขวนกันไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการ และเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โดยงานนี้ BEECY ได้ผนึกกำลังกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) เพื่อเผยแพร่ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำแพลตฟอร์มของเราแก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอยในพื้นที่

ในช่วงเช้า BEECY ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนบน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดย BEECY ได้แนะนำแพลตฟอร์ม BEECY ERP โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร และการนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นตัวช่วยในการจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แล้วต่อกันที่ช่วงบ่ายกับกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล “โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)” ณ ตลาดสดแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เข้าร่วมรับฟังกันอย่างต่อเนื่อง

BEECY เชื่อว่าการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยจัดการธุรกิจ จะช่วยยกระดับให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น


BEECY จับมือ depa อัพสกิลแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)
BEECY Team 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...