8 ข้อดีของการนำ 'ระบบ WMS' เข้ามาใช้ในการจัดการคลังสินค้า

พามาดู 8 ข้อดีของการนำ 'ระบบ WMS' เข้ามาใช้ในการจัดการคลังสินค้าของธุรกิจ ที่จะช่วยให้การทำงานภายในคลังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

'ระบบคลังสินค้า' ที่ดี จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร?

Warehouse Management System (WMS) คืออะไร?

Warehouse Management System หรือ WMS (ระบบการจัดการคลังสินค้า) คือ ระบบที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดการข้อมูลสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การโอนย้ายสินค้า การส่งสินค้า การเบิกใช้วัตถุดิบ การนับสต็อกสินค้า การปรับปรุงสต็อกสินค้า รวมถึงการออกรายงานต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบคลังสินค้า (WMS)

8 ข้อดีของการนำ WMS เข้ามาใช้ในองค์กร

1. เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการทำงาน

​ระบบ WMS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงาน โดยเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยจัดสรรงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว ลดความล่าช้าในขั้นตอนการทำงาน

2. เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการจัดการกับระบบคลังสินค้า

​ระบบนี้จะช่วยในการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูลแบบ Manual และช่วยในการติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมสต็อกสินค้าที่ดีขึ้นและลดจำนวนข้อผิดพลาดลง

3. สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

​เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น สต็อกสินค้า ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ ตอบสนองต่อคำถามจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว และจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. สามารถดูจำนวนสินค้าคงเหลือปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง และเรียลไทม์

​การแสดงผลข้อมูลสต็อกสินค้าได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ จะช่วยให้สามารถเติมสินค้าได้ทันทีและป้องกันการขาดสินค้า และยังช่วยในการวางแผนความต้องการของสินค้าได้อีกด้วย 

5. สามารถนำข้อมูลที่มีในระบบบริการจัดการคลังสินค้ามาวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างง่ายดาย

​​การใช้ข้อมูลในระบบ WMS จะช่วยให้การวิเคราะห์และตัดสินใจง่ายดายมากยิ่งขึ้น เช่น รายงานสต็อกสินค้า วัตถุดิบ และประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจในการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด

6. เพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจาก Human Error

การใช้ WMS ทำให้การควบคุมภายในดีขึ้น โดยลดความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ระบบจะช่วยจัดกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและลดการบันทึกข้อมูลด้วยมือ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ตรงกันของสต็อกสินค้า ปรับปรุงเส้นทางการตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือในการทำงานโดยรวม

​ 7. ช่วยให้คำนวณการจัดการพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

​WMS ช่วยให้การใช้สอยพื้นที่ในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพ มองเห็นภาพรวมการจัดเก็บสินค้า ลดต้นทุนการจัดเก็บที่ไม่จำเป็นและเพิ่มการจัดระเบียบสินค้า

8. ช่วยลดต้นทุนทางด้านแรงงาน

​การมีระบบเข้ามาจัดการจะช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และนำเวลาที่มีค่าของพนักงานในองก์กรไปใช้กับงานที่มีประสิทธิภาพ จึงช่วยประหยัดต้นทุนในกระบวนการที่ไม่จำเป็น เพิ่มศักยภาพในกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น


จะเห็นได้ว่า ระบบการจัดการคลังสินค้า เป็นหนึ่งในระบบที่มีความสำคัญในการบริหารธุรกิจที่คนทำธุรกิจไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะช่วยจัดการคลังสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเหล่านั้น จะส่งผลให้เจ้าของธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

8 ข้อดีของการนำ 'ระบบ WMS' เข้ามาใช้ในการจัดการคลังสินค้า
BEECY Team 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...