สรุปมาให้แล้ว! ปฏิทินภาษี 2567 (ครึ่งปีหลัง) ยื่นวันไหนบ้างเช็กเลย

ดาวน์โหลดฟรี!
ปฏิทินภาษี ประจำปี 2567 (ครึ่งปีหลัง)

เพราะการวางแผนภาษีของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงสรุปมาให้แล้วกับ ปฏิทินภาษี ประจำปี 2567 (ครึ่งปีหลัง) สำหรับผู้ประกอบการ นักบัญชี และผู้เสียภาษีทุกท่าน ช่วยแจ้งเตือนให้คุณไม่พลาดทุกวันสำคัญ และสามารถวางแผนภาษีของธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ปฏิทินภาษี 2567 เดือนมิถุนายนวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. - สิ้นสุด 31 ธ.ค.) 
  • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 52, ภ.ง.ด. 55)
  • ยื่นแบบรายงานประจำปี (Disclosure Form)
​วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
​วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

ปฏิทินภาษี 2567 เดือนกรกฎาคมวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

ปฏิทินภาษี 2567 เดือนสิงหาคมวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

ปฏิทินภาษี 2567 เดือนกันยายนวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบ 
  • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 51)
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค.)
  • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 51)
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94)

ปฏิทินภาษี 2567 เดือนตุลาคมวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94)
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

ปฏิทินภาษี 2567 เดือนพฤศจิกายนวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

ปฏิทินภาษี 2567 เดือนธันวาคมวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567
 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40

ยื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภทแบบ


​​ยื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภทแบบ ได้ที่นี่

สรุปมาให้แล้ว! ปฏิทินภาษี 2567 (ครึ่งปีหลัง) ยื่นวันไหนบ้างเช็กเลย
BEECY Team 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
Loading...