5 อุปสรรคขัดขวางบนเส้นทางการเติบโตของธุรกิจ

สาเหตุสำคัญ 5 ประการ ที่อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางเส้นทางการเติบโตของธุรกิจคุณ

​หากพูดถึงความใฝ่ฝันของคนทำธุรกิจ ไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไปจนถึงผู้บริหารระดับองค์กร ใคร ๆ ก็อยากให้ธุรกิจไปถึงฝั่งฝัน เติบโตและประสบความสำเร็จไปไกลเท่าที่จะทำได้ แต่เส้นทางการเติบโตของธุรกิจกลับไม่ง่ายเหมือนการเดินเล่นในสวนสาธารณะ ในขณะที่พวกเราหลายคนต่างใฝ่ฝันถึงการเติบโตและความสำเร็จแบบก้าวกระโดด บนเส้นทางแห่งนี้กลับมีความท้าทายที่อาจเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของเรารออยู่

​เจวอน วูดเดน (Jevon Wooden) CEO ของ Brightmind Consulting Group ได้เผย สาเหตุสำคัญ 5 ประการ ที่อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางเส้นทางการเติบโตของธุรกิจลงในนิตยสาร Forbes

มาดูกันว่า 5 อุปสรรคขัดขวางบนเส้นทางการเติบโตของธุรกิจจะมีอะไรบ้าง

1. ผู้นำไร้ศักยภาพ

การมีผู้นำที่ไร้ศักยภาพย่อมส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้นำก็เหมือนกับหัวหอกของทีม

​แน่นอนว่าการมีผู้นำที่ไร้ศักยภาพย่อมส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้นำก็เหมือนกับหัวหอกของทีม ถ้าศีรษะทำงานผิดปกติ ก็แทบไม่ต้องหวังเลยว่าส่วนอื่น ๆ ของร่างกายจะทำงานได้อย่างราบรื่น


​การแสดงให้เห็นว่าองค์กรของเรากำลังมีผู้นำที่ไร้ศักยภาพ อาจเริ่มมาจากการขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในองค์กร การตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดและชัดเจนของผู้นำ รวมถึงการไม่ให้ความใส่ใจกับพนักงาน ทั้งในแง่การเข้าใจพนักงานไปจนถึงการอำนวยความสะดวกด้วยระบบหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่พร้อมต่อการทำงาน 


​ผู้นำที่ดีไม่เพียงต้องมาพร้อมกับความสามารถอย่างรอบด้านและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล แต่ยังต้องทราบถึงความต้องการของทีม เป็นคนคอยซัพพอร์ตและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานให้คนทำงานรู้สึกสบายใจ สร้างบรรยากาศให้เกิดการทำงานเป็นทีมและยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เพื่อนำมาซึ่งประสิทธิภาพการทำงานที่ดี

2. ระบบการทำงานยอดแย่

 ระบบการทำงานก็เหมือนกับกระดูกสันหลัง การทำงานที่ไม่มีการจัดการที่ดีอาจมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัย มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ไม่ตอบโจทย์กับหน้างานจริง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ทำงานได้ช้าลงและเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปกับระบบที่ทำให้การทำงานล่าช้า

​​หากความเป็นผู้นำคือสมอง ระบบการทำงานก็เหมือนกับกระดูกสันหลัง การทำงานที่ไม่มีการจัดการที่ดีอาจมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัย มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ไม่ตอบโจทย์กับหน้างานจริง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ทำงานได้ช้าลงและเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปกับระบบที่ทำให้การทำงานล่าช้า 


​ปัญหานี้แม้จะดูเหมือนแก้ไขได้ง่ายเพียงแค่ปรับปรุงวิธีการทำงาน แต่ก็ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทีม องค์กรอาจนำรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน ที่ทำให้เกิดแนวคิดและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำซอฟแวร์เข้ามาช่วยจัดการการทำงาน จัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของธุรกิจ

3. กลยุทธ์การตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ​

ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการด้วยตลาดด้วยการสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์ การเพิ่มประสิทธิภาพของ SEO เพื่อทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้มากขึ้น

​​ปัจจุบันการทำการตลาดเปรียบเสมือนภาพลักษณ์ของบริษัทที่ใคร ๆ ต่างก็พากันสร้าง Impact เพื่อส่งเสริมให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก การตลาดแบบเดิม ๆ อาจใช้ไม่ได้ผลอีกไป หากไม่หันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่กำลังเป็นที่นิยมและอาจเป็นจำกัดการเติบโต เพราะทุกวันนี้ Social Media สามารถเข้าถึงลูกค้าที่เป็นไปได้นับพันล้านราย 


​ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการด้วยตลาดด้วยการสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์ การเพิ่มประสิทธิภาพของ SEO เพื่อทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้มากขึ้น นอกจากนี้การทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมกบน Social Media ของธุรกิจเพียงหนึ่งแพลตฟอร์มก็สามารถเพิ่ม ROI ให้กับธุรกิจได้มากขึ้นกว่าเดิม

4. การบริหารการเงินที่ผิดพลาด​

การบริหารจัดการการเงินของมีความสำคัญอย่างมากและยังส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจโดยตรง

​การบริหารจัดการการเงินของมีความสำคัญอย่างมากและยังส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจโดยตรง การตัดสินใจทางการเงินที่ไม่ดี เช่น การใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น ไม่วางแผนจัดสรรงบประมาณ หรือไม่วางแผนจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน อาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว


​คุณควรตรวจสอบงบการเงินของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ มีแผนทางการเงินที่มั่นคง การรู้ตัวเลขของธุรกิจของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้สภาพคล่องของธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นและมั่นคง

5. ขาดความสามารถในการปรับตัว​

หากธุรกิจของคุณไม่สามารถปรับตัวได้ ก็อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ธุรกิจต้องหันมาอัปเดทข้อมูลข่าวสารและพร้อมที่จะเปลี่ยนแนวทางเมื่อจำเป็น เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

​สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งตลาด รสนิยมของลูกค้า และเทคโนโลยี หากธุรกิจของคุณไม่สามารถปรับตัวได้ ก็อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ธุรกิจต้องหันมาอัปเดทข้อมูลข่าวสารและพร้อมที่จะเปลี่ยนแนวทางเมื่อจำเป็น เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

ภาวะผู้นำ ระบบการทำงานที่คล่องตัว และกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ คือ กุญแจสำคัญที่จะพาธุรกิจคุณเติบโต แต่อย่าลืมว่า การวางแผนทางการเงินและความสามารถในการปรับปรับตัวก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การหลีกเลี่ยงอุปสรรคบนเส้นทางของธุรกิจทั้ง 5 นี้ จะช่วยให้คุณอยู่รอดบนเส้นทางสู่การเติบโตของธุรกิจได้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว 'Your business is only as strong as its weakest link' ความสำเร็จขององค์กรก็ล้วนขึ้นอยู่กับความสำเร็จของแต่ละคนภายในทีมด้วยเช่นกัน

เรียบเรียงจากบทความ 5 Roadblocks To Business Growth

5 อุปสรรคขัดขวางบนเส้นทางการเติบโตของธุรกิจ
Kittiya Thamma 21 มีนาคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
Loading...