การจัดการคลังสินค้าและตำแหน่งสินค้า (Warehouse & Location Management)

การจัดการคลังสินค้า และตำแหน่งสินค้า (Warehouse and Location Management)

​ในการทำธุรกิจการมีระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ที่ดี จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้เราไม่ต้องปวดหัวกับการดูแลบริหารจัดการคลังสินค้าอีกต่อไป ​ในระบบ BEECY ผู้ใช้งานสามารถการจัดการคลังสินค้าและตำแหน่งสินค้า (Warehouse & Location Management) ได้ ดังนี้

การตั้งค่าคลังสินค้า


การตั้งค่าตำแหน่งสถานที่เก็บชนิดของตำแหน่ง (Location Type)
​- ตำแหน่งผู้จัดจำหน่าย (Vendor Location)
​- มุมมอง (View)
​- ตำแหน่งภายใน (Internal Location) *เป็นประเภทที่ระบบจะทำการนับคลังสินค้า
​- ตำแหน่งลูกค้า (Customer Location)
​- สินค้าคงคลังที่สูญหาย (Inventory Loss)
​- การผลิต (Production)
​- ตำแหน่งส่งผ่าน (Transit Location)

ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถจัดการคลังสินค้าเกี่ยวกับการกำหนดหมวดหมู่ของหน่วยวัดต่าง ๆ ได้ที่ การกำหนดหน่วยสินค้า (UoM Configuration) 

การจัดการคลังสินค้าและตำแหน่งสินค้า (Warehouse & Location Management)
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...