การกำหนดหน่วยสินค้า (UoM Configuration)

การกำหนดหน่วยสินค้า (UoM Configuration)

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ผู้ใช้งานสามารถกำหนดหมวดหมู่ของหน่วยวัดต่าง ๆ ได้ทาง ระบบงานคลังสินค้า > การกำหนดค่า > หมวดหมู่หน่วยวัด ดังภาพ

​ระบบจะแสดงรายการของหน่วยวัดที่มีอยู่ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม สร้าง เพื่อสร้างหน่วยวัดใหม่ โดยจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อหมวดหมู่หน่วยวัด
2. ชื่อหน่วยวัด
3. ประเภทของหน่วยวัด
​a. หน่วยวัดอ้างอิง
​b. เล็กกว่าหน่วยวัดอ้างอิง
​c. ใหญ่กว่าหน่วยวัดอ้างอิง
4. อัตราส่วน (เช่น 1 โหล มี 12 ชิ้น)
5. สถานะการเปิดใช้งาน
6. จำนวนจุดทศนิยม

​ทั้งนี้ การเปลี่ยนหน่วยวัดนั้น สามารถเปลี่ยนหน่วยวัดได้ภายใต้หมวดหมู่ของหน่วยวัดเดียวกันเท่านั้น ระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยวัดข้ามหมวดหมู่ได้

ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถศึกษาการใช้งานระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY OPERATIONS) ได้ที่ การรับสินค้าเข้า (Incoming Shipment)

การกำหนดหน่วยสินค้า (UoM Configuration)
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...