การควบคุมการติดตาม (Tracking)

การควบคุมการติดตาม (Tracking)

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ของ BEECY จะมี Features ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ ติดตาม (Tracking) และตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าที่ต้องการติดตามได้ โดยระบบจะแบ่งประเภทการติดตาม ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

​1. การตั้งค่าแบบล็อต คือ การติดตามในลักษณะที่มีจำนวนสินค้าจำนวนมากกว่า 1 และสามารถมีเลขการติดตามเป็นเลขหมายเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น สินค้า A มี จำนวน 400 ชิ้น โดยมี เลขล๊อตเป็นเลขที่ LOT0001A เดียวกัน เป็นต้น
​2. การตั้งค่าแบบซีเรียลนับเบอร์ คือ การติดตามในลักษณะจำนวนสินค้า 1 ชิ้น ต่อ 1 หมายเลขซีเรียลนับเบอร์ เช่น สินค้า ประเภท Computer 1 ชิ้น ต้องระบุ หมายเลขซีเรียลนับเบอร์ ต่อ 1 ชิ้นนั้น เป็นต้น

การตั้งค่าสินค้าเพื่อควมคุม Lots หรือ Serial Numbers

​วิธีการตั้งค่าสินค้าในระบบ การตั้งค่าสินค้าเป็น ล็อต/ซีเรียลนับเบอร์ โดยสินค้าที่ต้องการตั้งค่าการติดตามนั้น สินค้าจำเป็นต้องเป็นสินค้าประเภทสินค้านับสต็อกเท่านั้น
​ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้ โดยเข้าไปที่สินค้าที่ต้องการในแถบ ข้อมูลทั่วไป > ประเภทสินค้า > ให้เลือกสินค้านับสต็อก

​ถัดมาในการตั้งค่าประเภทการติดตาม ให้ผู้ใช้งานเข้าในส่วนของแถบ “คลังสินค้า” ในหัวข้อ “ประเภทการติดตาม” จะสามารถเลือกได้ว่าระบุสินค้าเป็นแบบล็อตหรือซีเรียลนัมเบอร์

​เมื่อคุณสามารถตั้งค่าสินค้าเพื่อควมคุม Lots หรือ Serial Numbers ได้เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถจัดการสินค้าที่ต้องการคุม Lot และ Serial ได้ที่ การสร้าง Lots หรือ Serial Numbers

การควบคุมการติดตาม (Tracking)
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...