การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ​ผู้ใช้งานสามารถการควบคุมการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ (Tracking and Traceability) ของสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวได้ ที่เมนู ระบบคลังสินค้า > สินค้า > ล็อต/หมายเลขซีเรียล > เข้าสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ


​เมื่อกดเข้าไปยังสินค้าที่ต้องการตรวจสอบแล้วจะมี Smart Button ด้านบนขวาให้เลือก ”การตรวจสอบย้อนกลับ”​

​ระบบจะแสดงข้อมูลคลังสินค้า วันที่สร้างเอกสาร ส่งสินค้าล๊อตนั้นจากที่ไหนถึงที่ไหน และจำนวนที่จัดส่งสินค้า

​ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังรายการต้นทางได้ โดยสามารถกดหมายเลขรายการอ้างอิงตามรายการที่สนใจได้

​เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงข้อมูลของรายการอ้างอิงใบนั้น ๆ และรายละเอียดของรายการนั้นทั้งหมด

ระบบสามารถพิมพ์ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF ได้ด้วย