บันทึกของเสีย (Scrap)

บันทึกของเสีย (Scrap)

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ​ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการบันทึกของเสีย (Scrap) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ โดยเข้าเมนู ระบบงานคลังสินค้า > การดำเนินการ > บันทึกของเสียเมื่อกดสร้างเอกสาร ระบบจะให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
​1. สินค้าที่แตกหักเสียหายและต้องการทำลายทิ้ง
​2. จำนวนที่ต้องทำลายทิ้ง
​3. ตำแหน่งของสินค้าดังกล่าว
​4. ตำแหน่งสินค้าแตกหักเสียหาย
​5. บันทึก

​ระบุข้อมูลในเอกสารและทำการบันทึก

​เอกสารที่ได้จะเป็นเอกสารตัดทำลายสินค้าในสถานะฉบับร่างกด ยืนยัน ระบบจะเลื่อนสถานะเอกสารเป็นเสร็จสิ้น

เมื่อคุณสามารถบันทึกของเสีย (Scrap) ได้แล้ว ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถปันส่วนต้นทุนแฝงของสินค้า เพิ่มเติมไปยังต้นทุนสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้วได้ที่ การปันส่วนต้นทุนแฝงของสินค้า (Landed Cost)

บันทึกของเสีย (Scrap)
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...