การจัดการทีมขาย (Sales Team)

การจัดการทีมขาย (Sales Team)

​ในปัจจุบันระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM ถือเป็นหนึ่งในระบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้ทีมที่ดูแลการขายสามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ทั้งข้อมูลติดต่อ การบันทึกรายการ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้ารายนั้น ๆ ทำให้ทีมสามารถวางแผนและติดตามกิจกรรมการขายต่าง ๆ ได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ่ทำงานของทีมขายให้มากขึ้น ช่วยให้การสื่อสารของทีมนั้นดีขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบ CRM มาวิเคราะห์ในอนาคตได้อีกด้วย 

​ในระบบ BEECY ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลทีมขายได้อย่างไม่จำกัด และสามารถกำหนดยอดขายที่ทีมขายนั้น ๆ ต้องดูแลได้ เพื่อแยกสมาชิกและหัวหน้าของแต่ละทีม รวมไปถึงการกำหนดช่องทางการติดต่อ เช่น Email ที่แตกต่างกันในแต่ละทีมได้

ภาพรวมของ Sales Team

​ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมของ Sales Team ทั้งหมดได้ที่ Menu CRM → Sales → Teams โดยระบบจะแสดงหน้า Dashboard ที่แสดง Sales Team ที่มีในระบบ และยอดขายที่แต่ละทีมสามารถทำได้ในแต่ละช่วงเวลา ดังภาพ

การสร้างทีมขาย

​ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลทีมขายได้ โดยไปที่ Menu CRM → Configuration → Sales Teams ดังรูป


หลังจากนั้นกดปุ่ม ใหม่ เพื่อทำการสร้างทีมขาย


หลังจากนั้นใส่ข้อมูลสำหรับทีมขาย โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดข้อมูลสำคัญ ได้ดังนี้
● Sales Team → ชื่อทีมขาย
​● Team Leader → ชื่อหัวหน้าทีมขายนั้นๆ 
●​ Invoicing Target → กำหนดยอดขาย ต่อ เดือน ผู้ใช้งานสามารถระบุหรือไม่ระบุก็ได้
หลังจากนั้นกด Save เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

การเพิ่มสมาชิกในทีมขาย

​หลังจากสร้างทีมขายเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมสมาชิกในทีมขายนั้น ๆ ได้ โดยไปที่ข้อมูล Sales Team ที่ต้องการเพิ่มสมาชิก หลังจากนั้นกดปุ่ม เพิ่ม เพื่อทำการเพิ่มสมาชิกใหม่ ดังภาพ


​หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกผู้ใช้งานอื่น ๆ มาเป็นสมาชิกในทีมขายนั้น ๆ ได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกสมาชิกทีละรายการหรือสามารถเลือกหลายรายการได้พร้อมกัน โดยเลือกที่ Checkbox ของแต่ละบุคคล โดยหลังจากเลือกแล้ว กด เลือก เพื่อเพิ่มสมาชิก ดังภาพ


​หลังจากนั้นระบบจะทำการเพิ่มสมาชิกลงในทีมขาย เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มสมาชิกทีมขายดังภาพ


เพียงเท่านี้องค์กรของคุณก็สามารถบริหารจัดการทีมขายแบบง่าย ๆ ได้แล้ว 
ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถจัดการกลุ่มคนที่เริ่มสนใจในธุรกิจของคุณได้ที่ การจัดการ Leads

การจัดการทีมขาย (Sales Team)
BEECY Team 22 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...