การดูรายงาน (Report)

การดูรายงาน (Report)

BEECY สามารถดูรายงาน (Report) ได้ทั้งในรูปแบบ Pivot และกราฟ ซึ่งช่วยให้ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กดไปที่โมดูลที่ต้องการจะดึงรายงาน เช่น การขาย > การรายงาน


2. หลังจากเลือก “การรายงาน” แล้วจะปรากฎหน้าจอ ดังนี้


​4.1.3 ที่ “จัดกลุ่มโดย” ให้เลือกเป็น “ลูกค้า”

​4.1.4 ที่ “ตัวชี้วัด” ให้เลือกหัวข้อคือ “จำนวนรวมไม่รวมภาษี”

หากดำเนินการเสร็จตามข้อ 4.1.1 - 4.1.4 จะปรากฎหน้าจอ ดังนี้


​4.2 มุมมองแบบกราฟ ​ ​

​4.2.1 ไปที่หน้าการขายแล้วเลือกมุมมองเป็นแบบ “กราฟ” ​

​​4.2.2 ที่ “ตัวกรอง” ให้เลือกเป็น “คำสั่งขาย”

4.2.3 ที่ “จัดกลุ่มโดย” ให้เลือกเป็น “ลูกค้า”

​4.1.4 ที่ “ตัวชี้วัด” ให้เลือกหัวข้อคือ “จำนวนรวมไม่รวมภาษี”

หากดำเนินการเสร็จตามข้อ 4.2.1 - 4.2.4 จะปรากฎหน้าจอ ดังนี้

นอกจากการดูรายงานตามตัวอย่างข้างต้น เรายังสามารถปรับรูปแบบการแสดงผล, การจัดกลุ่มข้อมูล, หรือลำดับในการแสดงผลได้หลากหลายตามมุมมองที่เราต้องการดูข้อมูล

การดูรายงาน (Report)
BEECY Team 9 สิงหาคม ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...