วิธีการรับเข้าสินค้า แบบเป็น Lots หรือ Serial Numbers ในใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

วิธีการรับเข้าสินค้าแบบเป็น Lots หรือ Serial Numbers ในใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ​ผู้ใช้งานสามารถศึกษาวิธีการรับเข้าสินค้าแบบเป็นล็อตหรือหมายเลขซีเรียลในใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ดังนี้

กรณีที่ต้องการรับสินค้าเป็นล็อตหรือหมายเลขซีเรียล หลังจากที่เปิดใบสั่งซื้อเรียบร้อย ขั้นตอนการรับสินค้าให้เข้าไปที่ icon รูปรถ จากหน้าใบสั่งซื้อเพื่อรับสินค้า


​จากนั้นให้กดปุ่ม 3 ขีด ทางขวามือในรายการสินค้ าเพื่อระบุว่าสินค้าตัวไหนรับเป็นล็อตหรือหมายเลขซีเรียล ในตัวอย่างจะรับสินค้า Rice (brown) ระบุเป็น Lot / คอมพิวเตอร์ ระบุเป็น หมายเลขซีเรียล

กรณีที่รับสินค้าที่เป็นหมายเลขซีเรียล


​1. เลือกสถานที่จัดเก็บสินค้า
​2. ระบุหมายเลขซีเรียล (กรณีที่ยังไม่ได้ได้สร้างหมายเลขซีเรียลไว้ ให้ระบุหมายเลขซีเรียล ระบบจะสร้างหมายเลขซีเรียลให้อัตโนมัติ)
​3. ใส่จำนวนสินค้า

หลังจากทำการรับของเรียบร้อยแล้วให้กด ยืนยัน แล้วทำการเปิดใบแจ้งหนี้ตามปกติได้เลย

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถทำการรับเข้าสินค้าแบบเป็นล็อตหรือหมายเลขซีเรียลในใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ได้แล้ว ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับตรวจสอบย้อนกลับขอสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวได้ที่ การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

วิธีการรับเข้าสินค้า แบบเป็น Lots หรือ Serial Numbers ในใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...