การสร้าง Lots หรือ Serial Numbers

การสร้าง Lots หรือ Serial Numbers

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ​ผู้ใช้งานสามารถเข้าจัดการสินค้าที่ต้องการคุม Lot และ Serial ได้ โดยเข้าผ่านเมนู คลังสินค้า > สินค้า > ล็อต/หมายเลขซีเรียล


​ระบบจะแสดงรายการของล็อตและเลขซีเรียลที่มีในระบบ โดยแบ่งแยกกลุ่มตามรายการสินค้า หากต้องการสร้างล็อตหรือหลายเลขซีเรียลเพิ่มเติมให้ดำเนินการด้วยปุ่ม สร้าง

เมื่อกดปุ่มสร้างแล้ว ระบบแสดงหน้าให้ระบุข้อมูลของล็อต/หมายเลขซีเรียล ดังนี้
​1. ชื่อหรือหมายเลขล็อต/เลขซีเรียล
​2. สินค้าที่เกี่ยวข้อง
​3. จำนวนชิ้นที่ต้องการจะเพิ่มในล็อต/หมายเลขซีเรียล
​4. อ้างอิงภายใน

Tab ข้อมูลเพิ่มเติมของล็อต/ซีเรียล
​1. กรณีที่เป็นสินค้าทั่วไป ระบบจะให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเป็นโน้ตทั่วไป
​2. กรณีเป็นสินค้าประเภทอาหารที่มีวันหมดอายุ ระบบจะให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
​a. วันหมดอายุ
​b. วันที่คสวรนำสินค้าออก
​c. ควรใช้ก่อนวันที่
​d. วันที่แจ้งเตือน

​เมื่อระบุข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกด บันทึก ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดล็อต/ซีเรียลที่สร้าง ซึ่งสามารถติดตามการเคลื่อนย้ายสินค้าของล็อตดังกล่าวได้ผ่าน Smart button

การบันทึก Lots หรือ Serial Numbers ในการทำรายการโอนย้าย

​เมื่อคุณสร้าง Lots หรือ Serial Numbers ได้เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับวิธีการรับเข้าสินค้าแบบเป็นล็อต/ซีเรียลนัมเบอร์ได้ที่ วิธีการรับเข้าสินค้าแบบเป็น Lots หรือ Serial Number ในใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

การสร้าง Lots หรือ Serial Numbers
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...