การจัดการ Leads

การจัดการ Leads

​ในระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM นอกจากการจัดการทีมขาย Sales Team แล้ว การจัดการ Leads ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราควรให้ความสำคัญ ​ในระบบ BEECY ผู้ใช้งานสามารถจัดการรายชื่อผู้ที่สนใจในสินค้าและบริการเบื้องต้น โดยในระบบเรียกว่า Leads ก่อนที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปติดตามใน Opportunity ต่อไปได้

การสร้างข้อมูล Leads

​ผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูล Leads ได้จากช่องทางการสร้างข้อมูลผ่านระบบ หรือสามารถ Import รายการจาก File ประเภท .xls ได้
​การสร้างข้อมูล Leads ผ่านระบบ ให้ไปที่ Menu CRM → Leads จากนั้นระบบจะแสดง หน้ารายการ Leads กด ใหม่ เพื่อทำการสร้างข้อมูล ดังภาพ

​หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการ โดยชื่อผู้ที่สนใจนั้นไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในข้อมูลลูกค้าก็ได้ ดังภาพ


การ Convert Leads to Opportunity

​หลังจากที่มีการสร้าง Leads ในระบบแล้วผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะจาก Leads เป็น Opportunity ได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนเป็น Opportunity นั้น เพื่อให้ทีมขายสามารถติดตามลูกค้าได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
​ผู้ใช้งานสามารถไปยังรายการ Leads ที่ต้องการเปลี่ยนได้ หลังจากไปที่รายการนั้นแล้ว กดปุ่ม Convert to Opportunity เพื่อทำการสร้างข้อมูล Opportunity ดังภาพ


หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ดังภาพ


โดยมีข้อมูลที่ต้องเลือกดังนี้
​● Conversion Action → ต้องการ Convert เป็น Opportunity หรือหากมีรายการก่อน ​หน้านี้ สามารถควบรวมกับข้อมูลเก่าได้
​● Assign this opportunity to → สามารถเลือกทีมขายและผู้ขายที่จะติดตาม ​Opportunity นี้ได้
​● ลูกค้า → ระบบจะให้ผู้ใช้งานเลือกว่าต้องการสร้างรายชื่อลูกค้าใหม่หรือเป็นลูกค้าที่มีอยู่ ​ในระบบอยู่แล้ว หรือยังไม่ผู้ข้อมูลลูกค้าใด ๆ ก่อนได้ ทั้งนี้ สามารถระบุอีกครั้งได้ หลังจากขั้นตอนนี้

​เมื่อเลือกแล้ว กด Create Opportunity เป็นอันเสร็จสิ้น

เมื่อคุณสามารถจัดการ Leads ได้แล้ว ในขั้นตอนต่อไปคุณสามารถติดตามสถานะของ Leads ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของคุณได้ที่ การจัดการ Pipeline

การจัดการ Leads
BEECY Team 26 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...