การปันส่วนต้นทุนแฝงของสินค้า (Landed Cost)

การปันส่วนต้นทุนแฝงของสินค้า

(Landed Cost)

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ​ผู้ใช้งานสามารถปันส่วนต้นทุนแฝงของสินค้า เพิ่มเติมไปยังต้นทุนสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้วได้ โดยระบบจะมีการคำนวนต้นทุนแฝงได้ในหลายลักษณะ
​ทั้งนี้ การใช้งานการปันส่วนต้นทุนแฝง (Landed Cost) นี้ สินค้าที่สามารถทำการบันทึกต้นทุนเพิ่มเติมได้นั้น ต้องถูกต้องค่าเป็นลักษณะการลงบัญชีต้นทุน ลักษณะ Perpetual เท่านั้น โดยผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อทางบัญชี

ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เมนู คลังสินค้า → การดำเนินการ → การเพิ่มต้นทุนสินค้า ดังภาพ 


​เมื่อเข้ามาที่หน้ารายการแล้ว ผู้ใช้งานกดปุ่ม สร้าง เพื่อเพิ่มรายการใหม่ ดังภาพ

​เมื่อสร้างรายการใหม่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถระบุวันที่ที่ต้องการให้ระบบคำนวนต้นทุนแฝงในสินค้า ถัดมาให้เลือกผู้ใช้งานเลือก สมุดบันทึกรายการ เพื่อให้ระบบทำการออกชุดเลขที่เอกสารของรายการ
​ในช่องรายการโอนย้าย ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการโอนย้ายที่ต้องการนำมาคำนวนต้นทุนแฝงเพิ่มเติม โดยระบบเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการได้มากกว่า 1 ใบรายการ ทั้งนี้ เพื่อรองรับในกรณีที่ต้องการให้ระบบคำนวนต้นทุนแฝงจากต้นทุนตัวเดียวไปยังหลาย ๆ รายการโอนย้ายได้


ในส่วนของรายการต้นทุนแฝง ให้ผู้ใช้งานเลือก สินค้า (รายการต้นทุนแฝง) โดยหากมีการผูกรหัสบัญชีอยู่แล้ว ระบบจะดึงรายการรหัสบัญชีของสินค้านั้น ๆ มาด้วย แต่ผู้ใช้งานยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้

​ระบุข้อมูลรายการวิธีการแบ่งส่วนต้นทุน Landed cost และสินค้าในรายการ โดยการแบ่งต้นทุนจะมีวิธีแบ่ง ดังนี้
- ​เท่ากัน โดยต้นทุนที่ระบบจะทำการเพิ่มเป็นต้นทุนแฝงเท่ากันในทุนรายการสินค้าในใบโอนย้ายนั้น
- ตามจำนวนชิ้น โดยระบบจะนำมูลค่าของต้นทุนแฝงนั้น ๆ มาปันส่วนลงตามจำนวนชิ้นในรายการโอนย้ายที่ได้มีการเลือกไว้ก่อนหน้านี้
- ​ตามต้นทุนปัจจุบัน โดยระบบจะนำมูลค่าของต้นทุนแฝงนั้น ๆ มาปันส่วนเพิ่มจากมูลค่าสินค้าของต้นทุนปัจจุบัน
​- ตามน้ำหนัก โดยระบบจะนำมูลค่าของต้นทุนแฝงนั้น ๆ มาปันส่วนลงตามน้ำหนักในรายการโอนย้ายที่ได้มีการเลือกไว้ก่อนหน้านี้
- ​ตามปริมาตร โดยระบบจะนำมูลค่าของต้นทุนแฝงนั้น ๆ มาปันส่วนลงตามปริมาตรในรายการโอนย้ายที่ได้มีการเลือกไว้ก่อนหน้านี้

​มื่อทำการใส่ข้อมูลต้นทุนแฝงเรียบร้อยแล้วกด บันทึก ระบบจะสร้างเอกสารโดยมีสถานะรายการเป็น ฉบับร่าง ซึ่งหมายถึงระบบยังไม่ได้มีการปรับต้นทุนสินค้าใด ๆ

​ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม คำนวน เพื่อให้ระบบคำนวนมูลค้าสินค้าที่จะมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนจริง โดยเมื่อกด คำนวน เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้ที่แถบ “การปรับปรุงต้นทุน”


เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อยืนยันเอกสารการเพิ่มต้นทุนแฝง (Landed cost) โดยเมื่อกดยืนยันรายการแล้ว ระบบจะทำการลงบัญชีและเปลี่ยนสถานะรายการเป็น “ลงบัญชีแล้ว” ซึ่งเป็นการปรับปรุงต้นทุนแฝงในสินค้าเรียบร้อยแล้ว

​ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลมูลค้าสินค้าคงเหลือได้จาก Smart Button และ สามารถตรวจสอบรายการทางบัญชีที่ระบบมีการสร้างและบันทึกบัญชีไปจาก “รายการบันทึกบัญชี

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถจัดการปันส่วนต้นทุนแฝงของสินค้า (Landed Cost) ได้อย่างง่ายดาย

การปันส่วนต้นทุนแฝงของสินค้า (Landed Cost)
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...