การตรวจสอบสถานะรายการขอซื้อ

การตรวจสอบสถานะรายการขอซื้อ

​การตรวจสอบสถานะรายการขอซื้อ สามารถตรวจสอบสถานะได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การตรวจสอบรายการขอซื้อทั้งฉบับ

​การตรวจสอบลักษณะนี้ เป็นการตรวจสอบเพื่อติดตามสถานะการอนุมัติ และการดำเนินการของฝ่ายจัดซื้อ แต่ไม่ได้เป็นการติดตามสถานะของสินค้าหรือบริการที่มีการขอซื้อไป โดยผู้ใช้งานสามารถไปที่ เมนู การขอซื้อ โดยหน้ารายการขอซื้อจะมีสถานะของแต่ละรายการขอซื้อ


2. การตรวจสอบรายการขอซื้อแต่ละรายการที่มีการขอซื้อไป

​การตรวจสอบลักษณะนี้ เป็นการตรวจสอบและติดตามการสั่งซื้อของรายการที่ได้มีการขอซื้อได้ ว่าได้มีการสั่งซื้อไปแล้วเท่าไหร่ และสถานะรายการเป็นอย่างไรบ้าง

​โดยผู้ใช้งานสามารถไปที่ เมนู “การขอซื้อ” → “รายการขอซื้อ” โดยเมื่อเข้ามาที่หน้ารายการ ระบบจะแสดงรายการของสินค้าที่มีการขอซื้อทั้งหมด พร้อมทั้งสถานะของแต่ละรายการ รวมไปถึง จำนวนที่สั่งซื้อ/ขอราคา และสถานะของการสั่งซื้อ ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลมาจากระบบการสั่งซื้อ


เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถทำการตรวจสอบสถานะรายการขอซื้อจากระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย

การตรวจสอบสถานะรายการขอซื้อ
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...