การตรวจสอบสถานะรายการใบสั่งขาย (Sales Order Status)

การตรวจสอบสถานะรายการใบสั่งขาย

(Sales Order Status)

​ในระบบ BEECY ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของรายการใบสั่งขาย (Sales Order) ได้ โดยสถานะต่าง ๆ นั้น เกิดจากการที่หน่วยงานอื่น ๆ ในบริษัท ได้นำข้อมูลใบสั่งขายไปดำเนินงานต่อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นสถานะของรายการใบสั่งขายได้ในที่เดียว ยกตัวอย่างเช่น สถานะรายการส่งสินค้า หรือสถานะการรับชำระเงิน เป็นต้น

การตรวจสอบสถานะรายการส่งสินค้า (Delivery Status)

​ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการส่งสินค้าได้ โดยไปที่หน้ารายการใบสั่งสินค้า ระบบจะแสดงรายการใบสั่งขายทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะรายการส่งสินค้าได้จากหน้านี้ เช่น สถานะยังไม่ส่ง, สถานะส่งแล้วบางส่วน หรือสถานะจัดส่งแล้ว เป็นต้น


​ทั้งนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถดูข้อมูลการจัดส่งได้ โดยเข้าไปที่รายการใบสั่งขายที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียด หลังจากนั้น กดปุ่ม การจัดส่ง เพื่อดูรายละเอียดการจัดส่ง

การตรวจสอบสถานะการรับชำระเงิน (Payment Status)

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการรับชำระเงินของใบสั่งขายนั้น ๆ ได้ โดยระบบจะแยก สถานะออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ สถานะใบแจ้งหนี้ และส่วนที่สอง คือ Payment Status

​ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะรายการรับชำระได้ โดยไปที่หน้ารายการใบสั่งขาย ระบบจะแสดงรายการสถานะของทั้ง 2 ส่วนในรายการ ดังภาพ


ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบรายละเอียดรายการ สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่รายการใบสั่งขายที่ต้องการดูรายละเอียด หลังจากนั้น กดปุ่ม “ใบแจ้งหนี้“ ระบบจะแสดงรายการใบแจ้งนี้ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว แต่หากยังไม่มีรายการใบแจ้งหนี้นั้น หมายความว่ายังไม่ได้มีการออกรายการใบแจ้งหนี้สำหรับรายการใบสั่งขายนี้


เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถทำการตรวจสอบสถานะรายการใบสั่งขาย (Sales Order Status) จากในระบบได้อย่างง่ายดาย

การตรวจสอบสถานะรายการใบสั่งขาย (Sales Order Status)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...