การตั้งค่าผังบัญชี (Chart of Account)

การตั้งค่าผังบัญชี (Chart of Account)

​ในการตั้งค่าระบบ (System Configuration) เกี่ยวกับผังบัญชี (Chart of Account) ระบบ BEECY จะมีผังบัญชีเบื้องต้นตั้งค่ามาให้แล้ว แต่ในกรณีที่ต้องการเพิ่มบัญชีบางอย่างเพิ่มเติม หรือต้องการตรวจสอบข้อมูลผังบัญชี ให้ผู้ใช้งานไปที่หน้าจอหลัก คลิกเลือกโมดูล “บัญชีและการเงิน”

​เมื่อกดเลือกโมดูล “บัญชีและการเงิน” แล้ว จะปรากฎหน้าจอ ดังนี้

​หลังจากนั้น ให้กด “การกำหนดค่า” > ตั้งค่า > ผังบัญชี จะปรากฎหน้าจอ ดังนี้

กรณีสร้างบัญชีใหม่

​สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม ”สร้าง” หรือกรณีที่มีผังบัญชีเดิมอยู่แล้ว สามารถใช้วิธี Import ช่วยได้ โดยสามารถ download template ที่ใช้ในการ import ได้

​กรณีที่กดปุ่ม “สร้าง” จะปรากฎหน้าจอ ดังนี้

​จะมีแถบหัวข้อทั้งหมด 5 หัวข้อ คือ

​​1. รหัสบัญชี: กำหนดรหัสบัญชีตามโครงสร้างของบริษัท
​2. ชื่อบัญชี: กำหนดชื่อบัญชีให้สอดคล้องกับรหัสบัญชี
​3. หมวดหมู่บัญชี: ได้แก่ สินทรัพย์, หนี้สิน, ส่วนของเจ้าของ, รายได้, ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
​4. อนุญาตให้กระทบยอดได้: ใช้สำหรับตั้งค่าบัญชีที่ต้องการให้มีการกระทบยอด
​5. สกุลเงินในบัญชี: ได้แก่ THB, USD หรือสกุลเงินอื่น ๆ เป็นต้น (ปล่อยเป็นค่าว่างได้)

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถตั้งค่าผังบัญชี (Chart of Account) ในระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย

การตั้งค่าผังบัญชี (Chart of Account)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...