การตั้งค่าโปรโมชั่น คูปอง และการนำไปใช้ (Promotions and Coupon)

การตั้งค่าโปรโมชัน คูปอง และการนำไปใช้ (Promotions and Coupon)

​ในระบบงานขาย (Sales) ของ BEECY ผู้ใช้งานสามารถกำหนดให้มีโปรโมชันหรือคูปองในใบเสนอราคาได้ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

การตั้งค่าโปรโมชัน (Promotions)

​สามารถเข้าผ่านเมนู การขาย > สินค้า > โปรแกรมโปรโมชัน

​ระบบจะแสดงหน้ารายการโปรแกรมโปรโมชันที่ถูกสร้างไว้แล้ว หากต้องการสร้างโปรแกรมโปรโมชั่นใหม่ให้กดปุ่ม “สร้าง”

​โดยระบบจะพาไปสู่หน้าสร้างโปรแกรมโปรโมชัน และให้ระบุข้อมูลซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่


​1. ส่วนของเงื่อนไขของโปรโมชัน โดยจะต้องระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
​​a. ประเภทโปรแกรม (เลือกประเภทโปรโมชัน เช่น ส่วนลด, ซื้อ x แถม y, คูปอง)
​b. สกุลเงิน
​c. อายุการใช้งาน (วันที่สิ้นสุดโปรโมชัน)

​2. ส่วนของข้อกำหนดและรางวัล

​ระบบจะให้กรอกข้อมูลเงื่อนไขและสินค้าที่ใช้กับโปรโมชัน ​โดเมนสินค้าจะให้เลือกสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น โดยสามารถเลือกสินค้าได้จาก Product Category แล้วเลือกสินค้าที่จะเข้าร่วมโปรโมชัน จากนั้นกด “บันทึก“ และปิด

ส่วนของรางวัลที่จะได้รับ จะต้องระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้

​เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยกด “บันทึก“

การตั้งค่าคูปอง (Coupon)

สามารถเข้าผ่านเมนู การขาย > สินค้า > โปรแกรมคูปอง


ระบบจะแสดงหน้ารายการโปรแกรมคูปองที่ถูกสร้างไว้แล้ว หากต้องการสร้างโปรแกรมคูปองใหม่ให้กดปุ่ม “สร้าง” ระบบจะพาไปสู่หน้าสร้างโปรแกรมคูปอง

​ในส่วนของเงื่อนไขของคูปอง จะต้องระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้

​1. ประเภทโปรแกรม (เป็นบัตร หรือ e-wallet)
​2. บัตรของขวัญ (สินค้าที่ใช้กำหนดคูปอง)
​3. Email Template (รูปแบบเทมเพลตคูปอง)

​เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยให้กด ”สร้างบัตรของขวัญ” เพื่อทำการกำหนดจำนวนคูปอง, ประเภทลูกค้า, ส่วนลดคูปอง และวันหมดอายุคูปอง จากนั้นกด ”สร้างบัตรของขวัญ”

​เมื่อกำหนดคูปองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างคูปองให้ตามจำนวนที่ระบุและสามารถเข้าไปดูคูปองที่ระบบสร้างขึ้นได้ที่ Gift Cards โดยระบบจะแสดงรายการคูปองที่ถูกสร้าง เป็นอันเสร็จขั้นตอนเรียบร้อย

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถตั้งค่าโปรโมชั่นและคูปอง (Promotions and Coupon) ในระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย

การตั้งค่าโปรโมชั่น คูปอง และการนำไปใช้ (Promotions and Coupon)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...