การตั้งค่ากลุ่มสินค้า (Product Category Setting)

การตั้งค่ากลุ่มสินค้า

(Product Category Setting)

​ในการตั้งค่าระบบ (System Configuration) เกี่ยวกับการตั้งค่ากลุ่มสินค้า (Product Category Setting) ของระบบ BEECY ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปจัดการกลุ่มสินค้าได้ที่ “สินค้าคงคลัง”


​จากนั้นเลือกเมนู > “การกำหนดค่า” > “หมวดหมู่สินค้า”

​กรณีต้องการเพิ่มข้อมูลกลุ่มสินค้า สามารถกดปุ่ม ”สร้าง” ได้เลย

​วิธีคิดต้นทุน สามารถกำหนดได้ ทั้งแบบต้นทุนมาตรฐาน (ตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลสินค้า), ต้นทุนจริง (ตามที่ได้มีการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง) และต้นทุนเฉลี่ย

​การลงบัญชีสินค้าคงเหลือ สามารถกำหนดได้ ทั้งแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง (กรณีแบบต่อเนื่องสามารถกำหนดบัญชีเพิ่มเติม เมื่อมีการรับเข้า/ส่งออกสินค้าได้)

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถตั้งค่ากลุ่มสินค้า(Product Category Setting) ในระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย

การตั้งค่ากลุ่มสินค้า (Product Category Setting)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...