การสร้างรายละเอียดผู้ขาย (Vendor Registration)

การสร้างรายละเอียดผู้ขาย

(Vendor Registration)

​ในการตั้งค่าระบบ (System Configuration) เกี่ยวกับการสร้างรายละเอียดผู้ขาย (Vendor Registration) ของระบบ BEECY ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปสร้างได้ที่ “สั่งซื้อ”

​ไปที่แถบเมนูด้านบน เลือก รายการสั่งซื้อ > ผู้ขาย ระบบจะปรากฎหน้าจอ ดังนี้


1. กรณีสร้างข้อมูลผู้ขายใหม่

​1.1 ข้อมูลทั่วไป


​1.2 รายชื่อและที่อยู่
​ผู้ใช้สามารถเพิ่มโดยกดปุ่ม “เพิ่ม” ตามภาพ


​1.2.1 ติดต่อ


1.2.2 ​ที่อยู่ใบแจ้งหนี้


​1.2.3 ที่อยู่จัดส่ง


​1.2.4 ที่อยู่ส่วนตัว


​1.2.5 Other Address


​1.3 Sales


​กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการขาย โดยข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการออกใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้ โดยกรอกข้อมูลตามหัวข้อ ดังนี้

​1.3.1 ขาย : พนักงานขาย, เงื่อนไขการชำระเงิน, รายการราคา, ประเภทการขาย (Sale Order Type) หรือวิธีการจัดส่งสินค้า

​​1.3.2 เบ็ดเตล็ด : ในส่วนนี้อาจไม่ต้องกรอกข้อมูลก็สามารถทำได้

​1.4 Purchase


​1.5 บัญชีและการเงิน


​1.6 บันทึกย่อภายใน


เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถสร้างรายละเอียดผู้ขาย (Vendor Registration) ในระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย

การสร้างรายละเอียดผู้ขาย (Vendor Registration)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...