การสร้างรายละเอียดลูกค้า (Customer Registration)

การสร้างรายละเอียดลูกค้า

(Customer Registration)

​ในการตั้งค่าระบบ (System Configuration) เกี่ยวกับการสร้างรายละเอียดลูกค้า (Customer Registration) ของระบบ BEECY ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปสร้างได้ที่ “การขาย”

​ไปที่แถบเมนูด้านบน เลือก คำสั่ง > ลูกค้า ระบบจะปรากฎหน้าจอ ดังนี้


หมายเหตุ : หากนำ filter ออก ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งที่เป็น “ลูกค้า” และ “ที่อยู่” เช่น ที่อยู่ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น

1. กรณีสร้างข้อมูลลูกค้าใหม่

​1.1 ข้อมูลทั่วไป

​1.2 รายชื่อและที่อยู่

​1.2.1 ติดต่อ

1.2.2 ​ที่อยู่ใบแจ้งหนี้

​1.2.3 ที่อยู่จัดส่ง

​1.2.4 ที่อยู่ส่วนตัว

​1.2.5 Other Address

​1.3 Sales

​กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการขาย โดยข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการออกใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้

​1.4 Purchase


​กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการขาย โดยข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการออกใบสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้

​1.5 บัญชีและการเงิน


​1.6 บันทึกย่อภายใน

2. กรณีแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

การแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้ว​ ผู้ใช้งานสามารถใช้แก้ไขข้อมูลโดยใช้วิธีการเดียวกับข้อ 1. กรณีสร้างข้อมูลลูกค้าใหม่ ได้

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถสร้างรายละเอียดลูกค้า (Customer Registration) ในระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย

การสร้างรายละเอียดลูกค้า (Customer Registration)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...