การสร้างรายการสินค้า (Product List)

การสร้างรายการสินค้า (Product List)

​ในการตั้งค่าระบบ (System Configuration) เกี่ยวกับการสร้างรายการสินค้า (Product List) ของระบบ BEECY ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปสร้างรายการสินค้าได้ที่ “สินค้าคงคลัง” 


จากนั้นเลือกเมนู “สินค้า” เลือกเมนูย่อย “สินค้า”กรณีสร้างรายการสินค้าใหม่

​เมื่อกดปุ่ม “สร้าง” จะปรากฎหน้าจอ ดังภาพ

1. ข้อมูลทั่วไป

​​ประเภทสินค้า
​​ ​1. สินค้าที่นับสต๊อก หมายถึง สินค้าสำหรับซื้อมาขาย หรือสินค้าใด ๆ ที่ต้องการควบคุมสต๊อก
​2. บริการ หมายถึง งานบริการต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่ง หรือค่าจ้าง เป็นต้น
​​ ​3. วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง อุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น เครื่องเขียน หรือสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องนับสต๊อก เป็นต้น

​นโยบายการแจ้งหนี้
​1. จำนวนที่สั่ง หมายถึง เปิดใบแจ้งหนี้ขายตามจำนวนที่เปิดในใบสั่งขาย (แนะนำให้ใช้กับงานบริการ หรือธุรกิจที่ขายสินค้าออนไลน์)
​2. จำนวนที่จัดส่ง หมายถึง เปิดใบแจ้งหนี้ขายตามจำนวนสินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้า (แนะนำให้ใช้ควบคู่กับสินค้านับสต๊อก)

2. รูปแบบสินค้า

​​ ​สามารถเพิ่มรายละเอียดได้ผ่านปุ่ม “เพิ่มรายการ” ​โดยเป็นการกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสินค้านั้น ๆ ว่ามีแบบสินค้ากี่แบบ เพื่อให้เราสามารถควบคุมสต๊อกสินค้า/ราคาขายแยกตามแบบสินค้าจริงได้

3. การขาย


4. การสั่งซื้อ

​ผู้ใช้งานสามารถกำหนดชื่อผู้ขายที่สามารถซื้อสินค้านี้ได้ รวมถึงสามารถใส่เป็นลักษณะของโปรโมชั่นที่ผู้ขายให้กับเราได้ หากเราทำการซื้อสินค้าถึงจำนวนที่กำหนด ซึ่งการตั้งค่านี้จะช่วยให้การเปิดใบสั่งซื้อง่ายขึ้น รวมถึงหากมีการกำหนดจุดสั่งซื้อเอาไว้ ระบบก็จะทำการเปิดใบสั่งซื้อให้อัตโนมัติได้จากผู้ขายที่ตั้งค่าไว้

​ในส่วนของวิธีการตั้งเจ้าหนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่า จังหวะที่สร้างใบแจ้งหนี้ซื้อ อยากให้ระบบดึงจำนวนที่สั่งซื้อ หรือจำนวนที่ได้รับสินค้ามาตั้งเจ้าหนี้ซื้อ

5. คลังสินค้า

​กรณีสินค้านับสต๊อก สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ว่า สินค้าตัวนั้น ๆ ต้องการควบคุมล็อต หรือ ควบคุมเป็นระดับซีเรียลหรือไม่

6. บัญชี


​กรณีที่ต้องการรับรู้รายได้/ค่าใช้จ่าย คนละบัญชีกับที่ตั้งค่าไว้ในกลุ่มสินค้า สามารถมากำหนดที่สินค้ารายตัวได้

7. Smart Button


​7.1 Extra prices (ราคาเพิ่มเติม)

​สามารถกำหนดราคาเพิ่มเติมแยกตามแบบของสินค้าได้ รวมถึง​สามารถกำหนดตามประเภทของลูกค้าด้วย Pricelist ได้ และสามารถกำหนดช่วงที่จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตามจำนวนที่สั่งสินค้าได้

​​7.2 ตัวแปร (Variant)

​ใช้​สำหรับดูสต๊อกสินค้าแยกตามแบบสินค้า รวมถึงสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมของแบบสินค้าแต่ละแบบได้

​7.3 ที่มีอยู่ (On Hand)

​ใช้สำหรับดูจำนวนสินค้าคงคลัง

​7.4 คาดการณ์ (Forecast)

​ใช้สำหรับดูการประมาณการณ์ของสต๊อกสินค้านั้น ๆ โดยระบบใช้ข้อมูลจากใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อที่ได้มีการเปิดไว้แล้วในระบบมาแสดงผล

​7.5 สินค้าเข้า/สินค้าออก (In/Out)

​ใช้สำหรับดูประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้า ว่ามีการย้ายจากที่ใดไปยังที่ใด

​7.6 กฏการสั่งซื้อซ้ำ

​ใช้สำหรับกำหนดจุดสั่งซื้อของสินค้านั้น ๆ โดยระบบจะแนะนำให้ทำการสั่งซื้อสินค้าเข้าก็ต่อเมื่อจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลัง มีจำนวนคงเหลือน้อยกว่า ”จำนวนขั้นต่ำ” โดยระบบจะตรวจสอบ และเปิดใบขอราคาไว้ให้ แต่จะไม่มากไปกว่า “จำนวนมากที่สุด” ที่กำหนดไว้ โดยจะสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนตาม “ตัวคูณ (แพ็คไซส์)”

​7.7 กฏการนำส่งสินค้า

​ผู้ใช้งานสามารถกำหนดตำแหน่งจัดเก็บของสินค้า รวมถึงกำหนดเส้นทางของสินค้าแต่ละตัวได้ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าแต่ละตัวมีกระบวนการและขั้นตอนในการเก็บ/จัด ตรงกับประเภทของสินค้าที่กำหนดไว้

8.  เพิ่มเติม

​8.1 สั่งซื้อแล้ว

​8.2 สั่งขายแล้ว

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถสร้างรายการสินค้า (Product List) ในระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย

การสร้างรายการสินค้า (Product List)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...