การสร้างรายการขอซื้อ (Purchase Request หรือ PR)

การสร้างรายการขอซื้อ

(Purchase Request หรือ PR)

BEECY มีระบบที่ช่วยให้การจัดการด้านการสั่งซื้อเป็นระบบ ช่วยให้ธุรกิจมีการควบคุมกระบวนการสั่งซื้อภายในได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้มีการสื่อสารข้อมูลกับผู้ใช้งานในองค์กร และผู้ค้า หรือ Vendor ได้ดียิ่ง

​ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการขอซื้อ หรือ Purchase Request (PR) ได้ โดยไปที่โมดูล “สั่งซื้อ” เพื่อนำรายการไปขออนุมัติ และเพื่อให้พนักงานฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างสามารถทำรายการการสั่งซื้อ หรือสอบราคาได้ในลำดับถัดไป 

​หลังจากนั้น ไปที่ เมนู “การขอซื้อ” → “การขอซื้อ” เพื่อสร้างรายการใหม่ ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “ใหม่”

​เมื่อกดสร้างใบขอซื้อ ระบบจะให้ใส่ข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนหัวรายการ Header ประกอบไปด้วย

​1. ขอโดย → ระบบจะดึงชื่อของผู้ใช้งานปัจจุบันมาให้ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้
​​2. ผู้อนุมัติ → ผู้ที่ต้องอนุมัติรายการนี้
​3. เลขที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง → เอกสารที่เกี่ยวข้อง (สามารถ scan เอกสารเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการได้)
​4. รายละเอียด → รายละเอียดของการขอซื้อนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการ
​​5. วันที่สร้างรายการ → วันที่สร้างรายการนั้น ๆ
​6. ประเภทการรับสินค้า → เชื่อมโยงไปยังคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้า

ข้อมูลส่วนของรายการสินค้าที่ต้องการขอซื้อ

​1. สินค้า → สินค้าหรือบริการที่ต้องการสั่งซื้อ
​2. รายละเอียด → รายละเอียดของสินค้า สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้
​3. จำนวน → จำนวนที่ต้องการขอซื้อ
​4. หน่วย → หน่วยสินค้า
​5. บัญชีวิเคราะห์ → หน่วยงานหรือกลุ่มงบประมาณ ที่ใช้ในการเก็บงบประมาณที่ใช้
​6. วันที่ขอ → วันที่ขอซื้อ
​7. มูลค่าโดยประมาณ → ราคาของมูลค่าสินค้าหรือบริการโดยประมาณการ
​8. จำนวนการสั่งซื้อ → ข้อมูลจำนวนที่มีการสั่งซื้อแล้ว (ข้อมูลจากการสั่งซื้อ)
​9. สถานะการสั่งซื้อ → ข้อมูลสถานะการสั่งซื้อแล้ว (ข้อมูลจากการสั่งซื้อ)

หลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด Save ระบบจะทำการใส่เลขที่เอกสารรายการ

​เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถสร้างรายการขอซื้อ (Purchase Request หรือ PR) จากระบบ BEECY ​ได้อย่างง่ายดาย

การสร้างรายการขอซื้อ (Purchase Request หรือ PR)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...