การสร้างกิจกรรมติดตามการขาย (Sales Activity)

การสร้างกิจกรรมติดตามการขาย
(Sales Activity)

​ในระบบ BEECY นอกจากการทำใบเสนอราคาและการทำใบสั่งขายแล้ว ระบบยังช่วยให้ผู้ใช้งาน หรือพนักงานขาย สามารถวางจัดการงาน วางแผนกิจกรรม สำหรับรายการใบเสนอราคา หรือใบสั่งขายนั้น ๆ ได้ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น

การสร้างกิจกรรมติดตามการขาย ​สามารถเข้าไปที่รายการใบเสนอราคาหรือใบสั่งขาย ในหน้ารายการนั้น ให้ผู้ใช้งานสร้างกิจกรรมที่ต้องการทำ โดยกดที่รูป นาฬิกา และกดปุ่ม + SCHEDULE AN ACTIVITY ดังภาพ

​หลังจากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทกิจกรรมได้ และระบุวันที่ที่จะดำเนินกิจกรรม และมอบหมายให้กับพนักงานคนไหนในการทำกิจกรรมนั้น เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยกด ยืนยัน เพื่อบันทึกรายการ

​เมื่อลงตารางกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดูกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ ในหน้ารายการใบเสนอราคาหรือใบสั่งขายได้ ดังภาพ

​นอกจากนี้ ยังสามารถกดดูหน้ากิจกรรมได้ เพื่อดูภาพรวมของกิจกรรมที่ต้องทำและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ดังภาพ

​เพียงเท่านี้ พนักงานขายทุกคนก็สามารถวางแผนกิจกรรมติดตามการขาย (Sales Activity) ของตนได้ ทำให้การทำงานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสร้างกิจกรรมติดตามการขาย (Sales Activity)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...