การสร้างใบสั่งขาย (Sale Order หรือ SO)

การสร้าง​ใบสั่งขาย (Sale Order หรือ SO)

​หลังจากที่มีการสร้างรายการใบเสนอราคาและมีการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากลูกค้า ผู้ใช้งานจะต้องทำการยืนยันใบเสนอราคา เพื่อให้ใบเสนอราคาเปลี่ยนสถานะเป็นรายการคำสั่งขายหรือใบสั่งขาย หรือที่เรารู้จักกันว่า Sale Order (SO)

​หลังจากที่มีการยืนยันใบเสนอราคาแล้ว ระบบจะทำการสร้างข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถัดไป เช่น สร้างข้อมูลใบส่งสินค้าฉบับร่าง พร้อมทั้งมีการจองสินค้าในคลังสินค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสามารถเห็นข้อมูลรายการและสามารถทำงานต่อจากทีมขายได้

การยืนยันใบเสนอราคา

​เมื่อต้องการยืนยันการสั่งขาย ให้ผู้ใช้งานไปยังใบเสนอราคาที่ต้องการยืนยันการขาย หลังจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อเป็นการยืนยันรายการขาย

​เมื่อทำการยืนยันรายการเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่สินค้าเป็นประเภทสินค้า (Storable) ระบบจะทำการสร้างใบส่งสินค้า แต่หากเป็นสินค้าเป็นประเภทบริการ ระบบจะไม่มีการสร้างข้อมูลใบส่งสินค้าให้

การล็อครายการใบสั่งขาย (Lock Order)

เมื่อกดยืนยันใบเสนอราคาแล้ว เอกสารดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น “ล็อค” ซึ่งหมายถึงข้อมูลในใบสั่งขายนั้น จะถูกล็อคให้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้


อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกด “ปลดล็อค” ระบบจะเปลี่ยนจากสถานะ “ล็อค” เป็นสถานะ “คำสั่งขาย” ซึ่งในสถานะนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้

​1. ที่อยู่ใบแจ้งหนี้และที่อยู่จัดส่ง
​2. เงื่อนไขการชำระเงิน
​3. รายการสินค้า เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้มีการส่งสินค้าเท่านั้น

​จากหน้าเอกสารใบเสนอราคาที่มีการยืนยันแล้ว จะเป็นเอกสารใบสั่งขาย (SO) ในส่วนนี้เมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว จะสามารถดำเนินการในส่วนของการตัดสต็อคสินค้าและนำจัดส่งได้ หลังจากนั้นในขั้นตอนถัดไป จะเป็นการสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อดำเนินการเก็บเงินในลำดับต่อไป

ระบบงานขาย (Sales) ของ BEECY ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบมากขึ้น ในขั้นตอนถัดไปผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสถานะรายการใบสั่งขาย (Sales Order Status)​

การสร้างใบสั่งขาย (Sale Order หรือ SO)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...