การสร้างใบแจ้งหนี้ (Customer Invoice)

การสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice)

​ในระบบงานบัญชีของ BEECY ด้านการจัดการฝั่งรายได้ (Revenue) ผู้ใช้งานสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากในระบบ โดยเข้าไปที่โมดูล “การขาย“ ​

​เมื่อกด “สร้างใบแจ้งหนี้“ แล้ว ระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมา เพื่อระบุรูปแบบการสร้างใบแจ้งหนี้ โดยจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

​1. ใบแจ้งหนี้ปกติ การสร้างใบแจ้งหนี้เต็มจำนวน
​2. เงินดาวน์ (เปอร์เซ็นต์)  การสร้างใบแจ้งหนี้ โดยระบุยอดที่ต้องจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดชำระ
​3. จำนวนเงินดาวน์ (จำนวนคงที่) การสร้างใบแจ้งหนี้ โดยระบุยอดที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนคงที่

​เลือกรูปแบบที่ต้องการ และกดปุ่ม ”สร้างและดูใบแจ้งหนี้” ระบบจะเข้ามาที่หน้าของใบแจ้งหนี้ (ฉบับร่าง)

​เมื่อเลือกรูปแบบการชำระเงินแล้ว ให้กด ”สร้างใบแจ้งหนี้”

​เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้ว กด “ยืนยัน”

​ในหน้าของใบแจ้งหนี้ ระบบจะแสดงรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ที่อยู่ในสถานะฉบับร่าง โดยสามารถยืนยันใบแจ้งหนี้ได้ โดยกดที่ปุ่ม ”ยืนยัน” และสามารถยกเลิกเอกสารใบแจ้งหนี้ได้ โดยกดที่ปุ่ม ”ยกเลิก”

​เมื่อกด ”ยืนยัน” เอกสารจะเปลี่ยนสถานะเป็นบันทึกบัญชีแล้ว จากนั้นให้กด ”ลงทะเบียนการจ่ายเงิน” เพื่อสร้างเอกสารรับเงินในสถานะ ฉบับร่าง

​หลังจากมีการรับชำระจากลูกค้าแล้วให้กด ”ยืนยัน” จะเห็นแถบสีเขียวคาดอยู่ที่มุมบนด้านขวา เพื่อให้ทราบว่าใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

วิธีเข้าดูใบแจ้งหนี้

สามารถทำได้ทั้งหมด 2 วิธี คือ

​1. เข้าไปที่โมดูลการขาย ใบเสนอราคาหรือคำสั่งขาย  filter ใบเสนอราคาหรือคำสั่งขายของฉัน เลือก Sale Orders ที่ต้องการ การแจ้งหนี้


​2. เข้าไปที่โมดูลบัญชีและการเงิน → filter ใบแจ้งหนี้ของฉัน → เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ


เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถ​สร้างใบแจ้งหนี้ (Customer Invoice) จากระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย

การสร้างใบแจ้งหนี้ (Customer Invoice)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...