การส่งใบเสนอราคา (Quotation) ให้ลูกค้า

การส่งใบเสนอราคา (Quotation) ให้ลูกค้า

​ในระบบ BEECY หลังจากที่สร้างใบเสนอราคา (Quotation) เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถ ส่งข้อมูลใบเสนอราคา หรือ Quotation ให้กับลูกค้าได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. การส่งผ่านอีเมลไปยังลูกค้า (Send by Email)

​หากระบบมีการเชื่อมต่อกับระบบ Email ของผู้ใช้งานอยู่แล้ว สามารถส่งใบเสนอราคาไปยัง Email ให้กับลูกค้าได้เลย โดยระบบจะดึง Email จากข้อมูลลูกค้า (Customer Data) นอกจากนี้ ระบบยังมี Email Template และสามารถแนบไฟล์ข้อมูลใบเสนอราคาในรูปแบบ pdf ให้ลูกค้าโดยตรง

​หลังจากสร้างข้อมูลใบเสนอราคาแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “ส่งทางอีเมล”

​หลักจากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่าง Email Template ที่ใช้ในการส่งข้อมูลใบเสนอราคาให้ลูกค้า โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อความในอีเมลนี้ได้ โดยเมื่อแก้ไขแล้ว กด “ส่ง“ เพื่อทำการส่ง Email ไปยังลูกค้า

​เมื่อทำการส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะทำการอัปเดตสถานนะรายการของใบเสนอราคา ไปเป็นสถานะ “ส่งใบเสนอราคาแล้ว”

2. การ Download เอกสาร (PDF File)

​ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ใบเสนอราคาได้ จากเมนู “พิมพ์” เลือก “ใบสั่งขาย/ใบเสนอราคา” ดังภาพ

​เมื่อกดพิมพ์แล้ว ระบบจะทำการ Download ไฟล์มาเป็นรูปแบบ pdf ดังตัวอย่าง

​เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถส่งใบเสนอราคาจากระบบ BEECY ​ได้อย่างง่ายดาย

การส่งใบเสนอราคา (Quotation) ให้ลูกค้า
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...