การขอนุมัติรายการขอซื้อ (Request Approval)

การขออนุมัติรายการขอซื้อ

(Request Approval)

​หลังจากได้รายการขอซื้อ (PR) เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถ กด “Request Approval” เพื่อส่งรายการไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติรายการในลำดับถัดไป

หลังจากกดปุ่ม “Request Approval“ ขออนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว สถานะรายการจะถูกเปลี่ยนเป็น “รออนุมัติ” โดยรายการขอซื้อดังกล่าว จะสามารถถูกอนุมัติได้เฉพาะผู้ที่สิทธิ์เท่านั้น

​ผู้ใช้งานสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ที่อนุมัติรายการได้ โดยกดปุ่ม “SEND BY EMAIL” ดังภาพ

​ระบบจะทำการสร้างอีเมล โดยใส่รายละเอียดเบื้องต้นให้ ผู้ใช้งานสามารถใส่รายละเอียดในอีเมลเพิ่มเติมได้ หลังจากนั้น กด “ส่ง” เพื่อส่งข้อมูลไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติต่อไปได้

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถทำการขอนุมัติรายการขอซื้อ (Request Approval) จากระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย

การขอนุมัติรายการขอซื้อ (Request Approval)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...