การอนุมัติรายการขอซื้อ (Approval)

การอนุมัติรายการขอซื้อ (Approval)

​หลังจากได้รับข้อมูลการขอซื้อเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติรายการ เมื่อต้องการอนุมัติรายการ ให้เข้าระบบไปที่โมดูล “การขอซื้อ“ (Purchase Request หรือ PR)


หลังจากนั้น เลือก เมนู “การขอซื้อ” → “การขอซื้อ”

​ทั้งนี้ ระบบจะทำการกรองข้อมูลรายการขอซื้อ (PR) ของผู้ใช้งานนั้น ๆ ผู้ใช้งานสามารถ เปลี่ยนตัวกรองเพื่อกรองข้อมูลที่รอการอนุมัติได้ โดยกดที่ปุ่ม “ตัวกรอง” และเลือกตัวกรอง “รอการอนุมัติ” ระบบจะทำกรองรายการที่รออนุมัติขึ้นมาให้


​หลังจากนั้น เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติรายการ โดยเมื่อเข้ามาที่รายการ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการขอซื้อที่ถูกสร้างขึ้นมา และเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งาน สามารถเลือกที่จะอนุมัติรายการ หรือปฏิเสธรายการได้

​กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการอนุมัติรายการ ผู้ใช้งานสามารถ กดปุ่ม “อนุมัติ” ดังภาพ

​เมื่ออนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว รายการจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น “อนุมัติแล้ว” เมื่อถึงสถานะรายการนี้แล้ว พนักงานฝ่ายจัดซื้อจะสามารถดึงรายการนี้ เพื่อไปทำรายการสั่งซื้อ หรือสอบราคาได้ในลำดับถัดไปได้

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถทำการอนุมัติรายการขอซื้อ (Approval) จากระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย

การอนุมัติรายการขอซื้อ (Approval)
BEECY Team 4 มกราคม ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...