การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (Inventory Adjustment)

การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (Inventory Adjustment)

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ​ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการปรับปรุงสินค้าคงคลังได้ที่ เมนู ระบบงานคลังสินค้า > การดำเนินการ > ตรวจนับสินค้า

​เมื่อกดสร้างรายการปรับปรุงสินค้าคงคลัง ระบบจะขึ้นไลน์บรรทัดล่างสุดให้ระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการปรับปรุง ประกอบไปด้วย
​1. สถานที่เก็บสินค้า
​2. สินค้า
​3. ล็อตหรือหมายเลขซีเรียล
​4. ปริมาณที่มีอยู่
​5. วันตามกำหนดการ

​เมื่อกดบันทึก ระบบจะดำเนินการปรับปรุงสินค้าคงคลังตามข้อมูลที่ระบุไว้ตามวันเวลาที่วางแผนจะดำเนินการ

เมื่อคุณสามารถทำการปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (Inventory Adjustment) ได้แล้ว ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถบันทึกของเสีย (Scrap) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ที่ บันทึกของเสีย (Scrap)

การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (Inventory Adjustment)
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...