การรับสินค้าเข้า (Incoming Shipment)

การรับสินค้าเข้า (Incoming Shipment)

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ผู้ใช้งานสามารถศึกษาการใช้งานระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY OPERATIONS) เกี่ยวกับการรับสินค้าเข้า (Incoming Shipment) ดังนี้

วิธีรับสินค้าจากเลขใบสั่งซื้อ PO (Purchase Order) เข้าไปที่ ภาพรวมคลังสินค้า

ให้นำเลข PO มาใส่ช่องค้นหา ดำเนินการตรวจสอบแล้วรับสินค้าได้เลย

เข้าไปที่รายการเพื่อดำเนินการรับสินค้าโดยใส่จำนวนที่แถบ เสร็จสิ้น ในรายการสินค้าหรือรับทั้งหมดโดยกดปุ่มยืนยันสินค้าตามจำนวนตั้งต้นแล้วกด ยืนยัน เท่ากับว่าได้ดำเนินการรับสินค้าเรียบร้อย

เมื่อคุณสามารถทำการรับสินค้าเข้า (Incoming Shipment) ได้เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับการจ่ายสินค้าออกได้ที่ การจ่ายสินค้าออก (Delivery Order)

การรับสินค้าเข้า (Incoming Shipment)
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...