วิธีใช้งานการสนทนา ปฏิทิน และผู้ติดต่อ

3 โมดูลแรกในการใช้งานระบบ Beecy ได้แก่ การสนทนา ปฏิทิน และผู้ติดต่อ

วิธีใช้งานการสนทนา ปฏิทิน และผู้ติดต่อ

การสนทนา (Discuss)

BEECY แบ่งระบบการทำงานออกเป็น 12 โมดูล สำหรับโมดูลแรกที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอระบบสำหรับให้ใช้งานก็คือ การสนทนา (Discuss)


     การสนทนา (Discuss) ใช้สำหรับการสื่อสารกันภายในองค์กร ได้แก่ การส่งข้อความ, การประชุม, การแชร์หน้าจอ ฯลฯ


ผู้ใช้งานกดไปที่โมดูล “การสนทนา” (Discuss) ให้สังเกตุเมนูด้านบน เมนูด้านซ้ายและขวา ดังนี้


​1. START A MEETING สามารถใช้จัดการประชุมออนไลน์ภายในองค์กรได้


​2. ระบบจะแจ้งเตือนสถานะของเอกสารที่สร้างไว้โดยจะแจ้งเตือนได้ทั้งกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูล ส่งอีเมลไปกลับ เขียนโน้ต กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง


​3. ข้อความแชท

ปฏิทิน (Calendar)

​​ปฏิทิน (Calendar) ใช้ในการบันทึกข้อมูล กิจกรรมเหตุการณ์รวมถึงการจัดตารางนัดหมาย โดยสามารถใช้ปฏิทินร่วมกับบุคคลอื่นและสามารถค้นหากิจกรรมต่าง ๆ

​​

​1. หมายเลข 1 => ใช้เพิ่มการประชุม

​2 หมายเลข 2 => ใช้เพื่อดูตารางสามารถปรับได้เป็น วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี

​3. หมายเลข 3 => ใช้เพื่อดูตารางการนัดหมาย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีในวันนั้น ๆ


ผู้ติดต่อ (Contacts)

ผู้ติดต่อ (Contacts) เป็นเมนูสำหรับดูรายชื่อคู่ค้าทั้งหมด ทั้งลูกค้า, ผู้ขาย รวมถึงข้อมูล จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, คำนำหน้าชื่อ


​1. แถบ “ผู้ติดต่อ” คือแถบเมนูย่อยของโมดูลผู้ติดต่อ โมดูลอื่นก็เช่นเดียวกัน

​2. แถบ “การกำหนดค่า” สำหรับใช้ดูแถบเมนูย่อยของโมดูลเพิ่มเติม

จบไปแล้วสำหรับ 3 โมดูลแรก ในการใช้งานระบบ Beecy ได้แก่ การสนทนา ปฏิทิน และผู้ติดต่อ คุณสามารถดูวิธีการใช้งานระบบอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ วิธีใช้งานระบบ

วิธีใช้งานการสนทนา ปฏิทิน และผู้ติดต่อ
BEECY Team 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
แท็ก
Loading...