การจ่ายสินค้าออก (Delivery Order)

การจ่ายสินค้าออก (Delivery Order)

​ในระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY MANAGEMENT) ผู้ใช้งานสามารถศึกษาการใช้งานระบบงานคลังสินค้า (INVENTORY OPERATIONS) เกี่ยวกับการจ่ายสินค้าออก (Delivery Order) ดังนี้

วิธีส่งสินค้าจากเลขใบสั่งขาย SO (Sales Order) เข้าไปที่ ภาพรวมคลังสินค้า


ให้นำเลขใบสั่งขาย SO มาใส่ในช่องค้นหา แล้วดำเนินการจัดส่งสินค้าได้เลย

เข้าไปที่รายการเพื่อดำเนินการส่งสินค้าโดยใส่จำนวนที่แถบ เสร็จสิ้น ในรายการสินค้าหรือส่งทั้งหมดโดยกดปุ่มยืนยันสินค้าตามจำนวนตั่งต้นแล้วกด ยืนยัน เท่ากับว่าได้ดำเนินการส่งสินค้าเรียบร้อย

เมื่อคุณสามารถทำการจ่ายสินค้าออก (Delivery Order) ได้เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไป คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับการโอนย้ายระหว่างคลังสินค้าได้ที่ การโอนย้ายระหว่างคลังสินค้า (Internal Transfer)

การจ่ายสินค้าออก (Delivery Order)
BEECY Team 9 มิถุนายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
Loading...